Gå til innholdet
Søknad om inntak i fosterhjem rettes til CRUX oppvekst - hjem sin felles kontaktinformasjon. 
erle-med-blomst
Kontakt oss i CRUX oppvekst - hjem for inntakt i fosterhjem.                                        Ill.foto
E-post: inntak-hjem@stiftelsencrux.no
Sentralbord: 477 900 20

Spørsmål om inntak
Ta kontakt med enhetsleder Anne-Grete Andreassen (tlf. 943 26 644).

Ved akutthenvendelser for fosterhjem 
Ring vår vakttelefon 906 62 195. Den er betjent hele døgnet.
Oppdatert