Gå til innholdet

Ideelt Barnevernsforum (IB) danner nå eget nettverk for IB-medlemmer som driver fosterhjemsarbeid.

- Vi planlegger å starte opp «IB-nettverk fosterhjem» i mars. Det er et nettverk for IB-medlemmer som driver fosterhjemsvirksomhet. Det er stor interesse for initiativet, og seks organisasjoner har nå gitt beskjed om at de ønsker å være med. De stiller med 1-2 medarbeidere hver til samlingene som nå vil være på Teams, forteller seniorrådgiver Asbjørn Sagstad. Han er CRUX sin representant i arbeidsutvalget til Ideelt Barnevernsforum. Et tilsvarende «IB-nettverk» ble etablert for 2-3 år siden for de ideelle sentrene for foreldre og barn, og ble raskt en suksess.

Hva er målsettingen med nettverket?

- Vi skal utveksle ideer og informasjon, og være en arena for gjensidig inspirasjon. Dessuten ser vi for oss at dette nettverket kan utgjøre en samlende kraft blant ideelle vi a vis myndighetene når det er hensiktsmessig, sier Sagstad. 

Fosterhjemsarbeidet har lange tradisjoner hos ideelle organisasjoner. En stor andel av medarbeiderne har lang erfaring og høy kompetanse fra fosterhjemsområdet.

Hvorfor er det behov for IB-nettverk fosterhjem?

- Fra 2022 innføres barnevernreformen som blant annet medfører at kommunene får et større faglig og økonomisk ansvar for deler av barneverntjenestene. Dette kombinert med at pågående endringer på barnevernfeltet kan få innvirkning på den framtidige rollen til ideelle på fosterhjemsområdet. Mange ideelle opplever nå nedgang i forespørsler om oppdrag, og det er stadig mer krevende å rekruttere nye hjem. Alt dette skjer i en tid med større satsing på fosterhjem fra myndighetenes side, der satsingen i barnevernet er en vridning fra institusjon til fosterhjem, og barn står i kø for å komme i fosterhjem, poengterer han. 


asbjorn
 
Asbjørn Sagstad representerer CRUX i IB sitt arbeidsutvalg. Han vil nå holde i det nye nettverket, sammen med Heidi Brynhildsen, som representerer Kirkens Bymisjon i arbeidsutvalget.
Oppdatert