Gå til innholdet

Helsedirektoratet har tildelt CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter i Bergen 800 000 kroner. Pengene skal gå til å lage et eget «værested» for pårørende.

Odd Øyvind og Solveig igang med innredning av deler av tredje etasje i oppfølgingssenteret, Etter som det ikke er rom for dette i budsjettet, satses det på gjenbruk fra Finn.no, samt at folk har gitt ting når de har hørt om prosjektet.

CRUX Kalfarhuset har lang tradisjon for å ivareta og inkludere pårørende innen kriminalomsorgen, rus-, psykisk helse- og voldsfeltet i Bergen og omegn. Prosjektmidlene de nå har fått skal brukes til å både styrke det eksisterende tilbudet, og etablere nye aktiviteter for deltakerne og deres pårørende. Fra høsten kan de tilby pårørende et godt og trygt sted de kan komme til. 

Unikt pårørendeprosjekt
- Vi ønsker å synliggjøre denne gruppens behov og utfordringer. Per i dag eksisterer det ikke et eget senter for denne gruppen i Bergen og omegn. Mye av kontakten foregår over telefon eller digitalt, så det å ha muligheten til å komme et sted og møte et menneske ansikt til ansikt er en sterk verdi i seg selv. Samtidig som vi lager et eget «værested» for de pårørende, er vi også stolt av å kunne gi tilbud som kan bidra til både å bedre og styrke relasjonen mellom pårørende og deltakere, dersom muligheten for det er tilstede, sier Hilde Lauritzen som er prosjektleder og miljøterapeut.

Erfaringskompetanse 
Det opprettes en ressursgruppe fra ulike instanser med kompetanse fra feltet, for å sikre et best mulig faglig tilbud. Erfaringskompetanse er en viktig del av både utforming av og deltakelse i prosjektet. Derfor skal det være en pårørenderepresentant i ressursgruppen, og det blir ansatt en erfaringskonsulent i 30% stilling, 

- Prosjektperioden varer ut 2020. Så innen gitte økonomiske rammer har vi valgt å prioritere samtaler og veiledning, familiesamtaler, aktiviteter for barn og voksne, samt temakvelder med kurs- og informasjonsvirksomhet. Samtidig ønsker vi et nært og godt samarbeide med allerede eksisterende tilbud til pårørende, som blant annet Foreningen for fangers pårørende (FFP) og Ivareta, sier Lauritzen.


Oppdatert