Gå til innholdet

Mandag 7. september ble en milepæl da første CRUX-enhet ble miljøsertifisert. Tirsdag blir det feiring på CRUX Torridalsveien i Kristiansand, som kommer med en sterk oppfordring til alle om å melde seg på den lokale «jeg kjører grønt»-kampanjen.

Virksomhetsleder Gunnveig S. Rykkelid (t.v) og medarbeidere er glad for at CRUX Torridalsveien nå er Miljøfyrtårn.

I dag er det hovedkontoret i stiftelsen CRUX som er sertifisert. Nå er arbeidet med det samme i virksomhetene i gang. Førstemann ut er CRUX Torridalsveien med Gunnveig S. Rykkelid som sentral primus motor. Hun får mye skryt for hvordan verneombud og ansatte har vært involvert i prosessen.

Et samfunnsansvar og fin ryddejobb
Hvordan har du opplevd jobben som skal gjøres for å få dette i land?

- Jeg var i utgangspunktet veldig positiv til at CRUX, og vi som lokal virksomhet, skulle bli miljøfyrtårn. Likevel er det alltid en viss usikkerhet på hvor man skal begynne når man tar fatt på nye ting. Vi, HMS ansvarlig på huset og jeg, fikk en god intro-dag med miljøansvarlige på hovedkontoret. Og det foreligger også en «oppskrift» på hvilke kriterier som ligger til grunn for å komme i mål. Dette er et område jeg brenner for. Å jobbe med miljøtiltak er noe jeg anser som et veldig viktig samfunnsansvar som vi har. Og når jeg først er i gang med noe, vil jeg gjerne få ting raskt og greit på plass, sier Rykkelid. 

Likevel må hun medgi at i starten av prosessen ble hun litt matt av «skjemaveldet». Det er mange prosedyrer og rutiner som skal dokumenteres.

- Så dette ble samtidig en ryddejobb inn mot alt HMS-arbeid, og implementering av dette. Dermed fikk vi to ting på plass samtidig. Vi valgte å fokusere på at prosessen med miljøsertifiseringen ble en drahjelp inn mot å få enda bedre HMS-system, legger hun til. 

- Det tok litt tid i starten før vi fikk nok opplysninger for å kunne ta fatt. Men etter det har det gått slag i slag. Vi hadde en grei veileder underveis som kom med innspill og rettledninger, og vi fikk god support underveis fra hovedkontoret.

Hva har vært viktig for deg å fokusere på i denne prosessen?

- Jeg har ønsket å formidle viktigheten av dette inn i personalgruppa og blant brukerne. Noen lurte kanskje på hvor mye det ville kreve av den enkelte. Da er det viktig å ha med seg at dette er en dugnad som vi alle kan delta litt i. I forhold til avfallssortering var mye av dette litt innarbeidet allerede, i og med at Kristiansand kommune har lagt godt til rette med egne beholdere for ulike typer avfall.

Hva betyr det for CRUX Torridalsveien i det daglige at dere nå har gjort dette?

- Det vil jo vise seg, men det ligger en forpliktelse i dette. Fortsatt må vi holde fokus og prøve å forbedre oss. Men nå i starten gir vi oss selv et klapp på skulderen. Men vi håper og tror at det har skapt en bevissthet hos oss alle, både på jobb og privat. I våre daglige rutiner og miljøarbeidet blant brukerne, forsøker vi å ta de med på sortering av søppel, tenke litt gjenbruk og ikke minst gå i stedet for å kjøre bil, når vi skal på ulike aktiviteter utenom huset. Dette er også en holdningskampanje inn i personalgruppa. At arbeidsmiljøet også er en stor del av sertifiseringen, er det med på å gi oss en stolthet over å høre til i kollegiet og på denne arbeidsplassen.

Hvilken effekt har dette utad?
Det er generelt mye fokus på miljø i samfunnet. Så utad er det et viktig signal, ikke minst inn mot ny konkurranseutsetting av vår tjeneste, hvor miljøsertifisering er et viktig kriterium som ofte etterspørres.

Hvilke råd vil du gi til de som skal i gang etter dere?

- Mange har mye på plass allerede gjennom HMS-systemet i CRUX, og på de ulike lokasjonene, så ikke la dere bli overveldet. Ta ett steg om gangen. Selve kartleggingen legger egentlig greie føringer for hvordan man kommer i havn.

  • Hva har vi allerede av prosedyrer som kreves?
  • Foreta risikovurderinger tidlig i prosessen.
  • Sørg for å «få folk med på laget».
  • Tenk stort om de små tingene.
  • Sett frister for å få de ulike tingene på plass, og ikke skyv det foran.
Oppdatert