Gå til innholdet

På tross av nedstenging, innskrenking av tilbud og strenge restriksjoner for møter mellom mennesker, har oppfølgingssentrene i CRUX likevel klart å gi mennesker som sliter et bra tilbud.

Nye aktiviteter og oppdrag i koronatiden. I Øvre Eiker har CRUX vært parkeringsvakter ved vaksinestasjonen.
- Det har vært en vanskelig balansegang å opprettholde tjenestene våre under slike forhold. Men jeg er svært glad for at vi har klart å være kreative og finne løsninger slik at vi kunne være der for de som trenger oss, om enn på en litt annen måte enn normalt, sier seksjonsleder Ruth Ingrid Ulstein Bøe.

Stiftelsen CRUX driver åtte rusfrie oppfølgingssentre for mennesker over 18 år på vei bort fra rus og kriminalitet i Norge. I 2020 har 716 deltakere blitt fulgt opp, hvor av 149 var nye deltakere. Gjennomsnittsalderen var 42,2 år

- Vi tilbyr tjenester før, under og etter soning eller behandling. I tillegg driver oppfølgingssentre tre boligtiltak og ett senter for personer i aktiv rus, forteller hun.

Tallene for 2020 viser at både aktiviteten, besøk på oppfølgingssentrene og antall deltakere har gått noe ned sammenliknet med året før. Det samme har arbeidet inn mot fengslene, siden fengslene selv har hatt måttet innføre restriksjoner for besøk.

- Vi har likevel klart å nå flere nye personer enn året før, og kvinneandelen fortsetter å øke sammenliknet med tidligere år. I fjor var 42 % av deltakerne kvinner. Dette kan henge sammen med en bevisst satsing på å nå kvinner, hvor noen aktiviteter er direkte rettet mot dem, samtidig som vår satsing mot pårørende involverer flere kvinner enn menn, sier Ulstein Bøe.

Treffes andre steder
Utfordringene med koronarestriksjonene har på den andre siden gjort at treff utenfor oppfølgingssenteret og antall hjemmebesøk har økt. Digital oppfølging har nesten doblet seg, og «praktisk hjelp» har også økt sammenliknet med fjoråret.

- I perioder hvor det har vært vanskelig å samle folk på oppfølgingssenteret, har aktiviteter som «kortreiste turer» vært en del av tilbudet. Da har man møttes på strategiske plasser og gått tur i passelig store grupper med avstand. Vi har ikke kunnet drive normalt, så dette er ett bilde på hvordan vi har ivaretatt tilbudet til deltakerne våre.

Hva sier deltakerne om tilbudet de har fått
- Tilbakemeldingen vi får er at de er glad for oppfølgingen de har fått, og at de forstår tiltakene vi har måttet utføre. Samtidig sier noen av dem at de sliter litt ekstra nå, og vi ser at enkelte også har begynt å ruse seg igjen. Deltakerne har gjerne et stort behov for stabilitet og rytme i hverdagen, som nå ble rokket ved. Dette gir frustrasjoner, selv om de forstår hvorfor det må være slik.

Om innstramminger og ivareta de sårbare
Etter de siste nasjonale innstramningene i 2021, har noen kommuner bedt CRUX om å ta var på de som sliter mest og som er utsatt for å bli ensomme. Også fra sentralt hold har det nå blitt gitt beskjed om at det kan gjøres unntak for mennesker som sliter med rus og psykisk helse. Slik at hjulene kan holdes litt i gang for dem.

- Smittevernmessig står vi altså mellom de strenge nasjonale retningslinjene og samtidig prøve å ivareta de sårbare. Vi jobber hele tiden med å finne det balansepunktet, sier Ulstein Bøe.
Oppdatert