Gå til innholdet

I dag har generalsekretær Helmuth M. Liessem publisert nye rentingslinjer for alle ansatte og frivillige i stiftelsen. Dette for å begrense Coronasmitte.

Generalsekretær Helmuth M. Liessem ber alle ansatte om å sette seg inn i retningslinjene.
Hygienetiltak. ALLE ansatte/frivillige skal:
• Regelmessig benytte håndsprit / håndvask
• Unngå håndhilsning og klemming
• Hoste i armkroken
• Holde minst 1 m avstand til hverandre så langt mulig

Møter, samlinger, kurs, konferanser etc.:
• Avlyses, utsettes eller gjennomføres digitalt / per telefon med mindre de vurderes som helt nødvendig / kritisk for driften.

Dette gjelder:
• Eksternt: Nettverksmøter, fagkonferanser, osv. utgår om de ikke er helt nødvendige
Unngå / avlyse møter med samarbeidsparter, pårørende og andre interessenter som ikke anses helt nødvendig, er lovpålagt osv.
• Internt: Ledersamlinger og andre møter med nøkkelpersoner, andre fagsamlinger avlyses / utsettes / tas digitalt. Markeringer utsettes.

Hjemmekontor
• Hjemmekontor skal benyttes så langt mulig for administrativt ansatte
• Ansatte som tilhører risikogruppene skal så langt mulig kunne arbeide fra hjemmekontor eller om mulig få tilpasninger i arbeidet
• Det er viktig å ikke samle mange nøkkelpersoner samme sted, om dette ikke er påkrevd

Utenfor arbeidstiden
• Alle ansatte og frivillige bes tenke gjennom hvilke situasjoner man utsetter seg for privat. Det er viktig at du holder deg frisk, og det er viktig at du slipper karantene – både av hensyn til kolleger, deltakere/ungdom/pasienter, pårørende og til samfunnet generelt.
• Som arbeidsgiver anmoder jeg alle ansatte om kun å foreta reiser når det er helt nødvendig, og at reiser utenlands vurderes særlig. Slik reisevirksomhet tilfører virksomheten og samfunnet unødvendig risiko.

Den enkelte virksomhetsleder/klinikksjef/enhetsleder tar nærmere beslutninger for sin enhet i samråd med seksjonsleder. Den enkelte ansatte/frivillige må vurdere sin smittesituasjon i samråd med nærmeste leder.

Dersom ansatte eller frivillige velger å ikke følge retningslinjene som gis her, vil arbeidsgiver vurdere tiltak overfor den enkelte.

Disse reglene for koronasmitte gjelder fram til 1. april, eller til annet blir bestemt.

Med vennlig hilsen
Helmuth M. Liessem
Generalsekretær
Oppdatert