Gå til innholdet

5.desember er FN sin internasjonale dag for frivillighet. I stiftelsen CRUX har vi mange frivillige medarbeidere som vi ønsker å løfte frem. Terje Hellemo er en av dem. I to år har han nå vært frivillig ved CRUX Huset oppfølgingssenter i Tromsø.
Terje Hellemo Foto: privat

Tilbake til JOBBE I CRUX


-Å være frivillig i CRUX gir meg muligheten til å bli kjent med gode mennesker med andre erfaringer enn meg selv. Jeg får bidra til at flere får del i den turgleden jeg opplever, og se at verden blir et bedre sted når mennesker møtes og gjør ting sammen, sier Hellemo.

Han deltar som frivillig i prosjektet "Kunsten å gå Pilegrim".

- Jeg deltar på treningsturer på torsdager og bidrar til temakvelder om turliv. Jeg er også med og planlegger og gjennomfører overnattingsturer i telt, lengre turer som går over flere dager fra hytte til hytte i indre Troms og pilegrimsvandringen vi hadde fra Hjerkinn til Trondheim. Oppgavene mine er å være medvandrer og bidragsyter med erfaring fra turliv, og bidra til at alle har det bra i oppkjøring og gjennomføring av turene, sier Hellemo. 

Frivillige medarbeidere i CRUX
Alle frivillige medarbeidere i stiftelsen CRUX er tilknyttet våre oppfølgingssentre. Det er et tilbud for mennesker som ønsker å arbeide med endring i eget liv. Utfordringene kan være knyttet til arbeidsmulighet, helse, psykiske utfordringer, kriminalitet eller rusproblematikk. 

Stiftelsen CRUX takker alle våre frivillige for alt dere er, og bidrar med, til mennesker som trenger det.

Les mer om: "Bli frivillig i CRUX"


Oppdatert