Gå til innholdet

I dag, torsdag 21.april, er det 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. 

I 2022 er det 50 år siden avkriminaliseringen av homifili.

- Det er en dag for stor glede og takknemlighet til dem som har stått i kampen for likeverd og rettferdighet, sier generalsekretær, Helmuth M. Liessem.

-Samtidig vekkes også en sorg og skam over alle årene med undertrykkelse fra storsamfunnet, og over lidelsen den påførte mange mennesker. Denne dagen er en påminnelse om at kampen ikke er over. Det er ennå langt igjen før alle grupper i vårt samfunn kan leve sine liv med den gudgitte verdigheten de har som mennesker, sier Liessem. 

 
Oppdatert