Gå til innholdet

Hallvard Hordvik går inn i nyopprettet stilling som som enhetsleder for CRUX oppvekst - oppfølging. 

Hallvard Hordvik ny enhetsleder for CRUX oppvekst - oppfølging

CRUX har i dag to avdelinger som tilbyr helhetlig og skreddersydd oppfølging til barn og unge som bor hjemme, i egen bolig eller skal flytte for seg selv. De kan ha utfordringer med psykisk helse, sosial kompetanse, skole, rus, kriminalitet m.m. og kan gjøre seg nytte av miljøterapeutisk oppfølging i hverdagen. Hallvard Hordvik (40) blir nå leder for denne enheten som i dag har avdelinger i Bergen og Oslo.

Hordvik har arbeidet som avdelingsleder innenfor institusjonsbarnevernet i CRUX i flere år. Han er utdannet vernepleier, har solid erfaring fra kommunal virksomhet og er godt i gang med studier i helseledelse.

- Jeg er glad for å kunne ønsker Hallvard et varmt velkommen i ny rolle som enhetsleder for et spennende fagområde, og som lederkollega i seksjonsledergruppen for CRUX oppvekst, sier seksjonssleder Maria Schefte. 

Gleder seg!
Hallvard Hordvik forteller at han gleder seg til å utfordre seg selv på det neste ledernivået i organisasjonen.

- CRUX står for verdier og faglig kompetanse som jeg er veldig stolt av å være en del av. Stillingen er spennende og utfordrende. Den innebærer både å ha enhetsansvar for godt etablerte og renomerte avdelinger, samtidig skal vi jobbe med å etablere oss inn mot nye samarbeidspartnere og forhåpentligvis nye geografiske lokasjoner. Jeg håper å lære masse nytt når jeg skifter felt fra «institusjon» til «oppfølging» innen barnevernet i CRUX. Jeg håper også at jeg med min bakgrunn kan tilføre noe nytt til enheten, sier Hallvard Hordvik. 

 

Oppdatert