Gå til innholdet
ungdom-i-en-gang
Vi følger deg opp der du bor eller når du skal flytte for deg selv. 

Målgruppe
Barn og unge som har sammensatt problematikk og kan gjøre seg nytte av miljøterapeutisk oppfølging i hverdagen. Problematikk kan være utfordringer med psykisk helse, sosial kompetanse, skole, rus, kriminalitet m.m.

Målsetting
Gjennom tett og god oppfølging skal våre tiltak virke forebyggende for unge mennesker som av ulike grunner befinner seg i risikosonen til å utvikle alvorlige helse og sosiale problemer. Ungdommen skal få den hjelp og støtte de trenger for å bli selvstendige mennesker og leve et godt liv. Med et godt liv mener vi et liv der det tas hensyn til livsutfoldelse og utvikling etter den enkeltes interesser og forutsetninger innenfor de normer og regler som samfunnet setter for oss.

Tilbud
Hvert tiltak skreddersys i forhold til ungdommens behov. Vi tilbyr to typer oppfølgingstiltak:

• Hjemmebaserte tiltak til barn og unge i alderen 10-25 år som har problematikk knyttet til atferd, rus, kriminalitet, psykisk helse og/eller forhold i hjemmet.

• Oppfølging av ungdom som har bodd på institusjon eller fosterhjem og ungdom som flytter hjemmefra og skal etablere seg på egenhånd.

• Oppfølgingen er på timebasis.

Stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX som er en ideell, diakonal og landsdekkende stiftelse. Alle virksomheter i CRUX arbeider aktivt for å ha høy faglig kvalitet og en tydelig verdiprofil. Vårt slagord er: Det finnes alltid muligheter.
Oppdatert