Gå til innholdet

Dagbehandling er et tilbud til deg som ikke trenger innleggelse, men som har et behov for behandling. Du lever rusfritt, og har et stabilt sted å bo. 

dsc_4298
(Ill.foto) Du kan henvises direkte til dagbehandling som et eget tilbud, eller som et ledd i behandlingsforløpet.

Som pasient i dagbehandling kan du delta 1-4 dager per uke og velge mellom ulike aktiviteter som: matlaging, fysisk aktivitet, kreativt verksted, musikk, gårdsdrift m.m. I tillegg er det undervisningsgrupper. Aktivitetene skjer sammen med pasienter som er innlagt i døgnklinikkene. Det forventes at du møter rusfri ved dagens start. Dette er viktig i et hensyn til fellesskapet.

Som pasient i dagbehandling får du egen behandler i poliklinikken ved CRUX Kalfaret. Meldes det om et behov for utredning av psykiske helse, vurderer vi om det lar seg gjøre i poliklinikken hos oss. Det kommer an på kapasiteten i behandlergruppen.

Målgruppe
Tilbudet om dagbehandling er for deg mellom 18-45 år. Vi har et særlig ansvar for å prioritere pasienter under 25 år. Behandlingen er på frivillig grunnlag, og behandlingslengden er individuell. Vi har mulighet til å ta inn pasienter som gjennomfører straff med fotlenke (elektronisk kontroll) og via narkotikasdomstol, samt pasienter i legemiddelassistert rehabilitering. LAR-oppfølging må skje annet sted.

Pasienter som henvises til dagbehandling bør være motivert for en behandlingshverdag med mye aktivitet. Vi har et innholdsrikt ukeprogram og gruppebehandling. Pasienter med store atferdsvansker, eller som har behov for et sterkt tilrettelagt opplegg, faller utenfor målgruppen.

Samarbeid
Det er ønskelig at pasienter i dagbehandling har ansvarsgruppe og individuell plan ved oppstart. I planen sammenfattes pasientens målsettinger og hvordan ansvarsfordelingen skal være.

Beliggenhet
Dagbehandlingen ved CRUX Kalfaret har sin base i Gamle Kalvedalsvei, 15 minutters gange fra Bergen sentrum. Det er gode bussmuligheter hit. 

Oppdatert