Gå til innholdet
CRUX Barm ønsker å være et trygt og godt dagtilbud som har fokus på individuell oppfølging, aktivitet og turer. Vi fokuserer på å skape et godt miljø og bidra til økt livskvalitet uten rus.
fellesskap
Hos oss kan du kaste maska uten å tape ansikt.                         
Vi ønsker å ha et trygt miljø med fokus på fellesskap, individuell oppfølging og aktiviteter, arbeidstreningstilbud. Et godt samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet er også viktig for oss.

Målgruppe
Vi er et tilbud for personer som erkjenner sitt rusproblem og ønsker hjelp for å få til varige endringer. Vi er ikke et behandlingstilbud, men er medvandrere for kvinner og menn fra Hamar og omegn som er ferdig med rusbehandling og soning - eller som har tatt et oppgjør med seg selv og er motivert for endring.

Målsetting
Vårt hovedmål er å gi støtte og hjelp til å:
  • hindre tilbakefall til rus og/eller kriminalitet 
  • etablere et godt, rusfritt liv basert på deltagerens behov, verdier og interesser.

Gjennom deltagelse i det sosiale fellesskapet, samtaler, aktiviteter og arbeidstrening ønsker vi å bidra til at den enkelte får økt livskvalitet, nye livshistorier og mestringserfaringer.

Antall deltakere 
I løpet av et år har vi mellom 40–50 personer som benytter tilbudet. De fleste bruker senteret regelmessig, men noen holder også kontakt med sporadiske besøk. Normalt er det mellom 10 – 15 deltagere daglig, inkludert de som er med på arbeidstrening.

Våre tjenester
Vi jobber helhetlig, individuelt og systematisk med den enkelte innen områdene: Bolig, økonomi, familie/nettverk, aktivitet og helse.

Gjennom uken kan deltakere være med på sosiale aktiviteter, felles lunsj, temasamlinger og kveldsarrangement. Hvert år arrangerer vi sammenkomster til jul, sommerturer, skiturer og andre turer.


Brukermedvirkning
Deltagernes medbestemmelse og medansvar er viktig for den enkelte og for miljøet ved senteret. På fellesmøter ved oppfølgingssenteret, kan deltakere komme med innspill til tiltak og planer for driften.

Ansatte og frivillige
På CRUX Barm oppfølgingssenter har de ansatte ulik  fagkompetanse, og noen har også erfaringsbakgrunn. I tillegg har vi dyktige og engasjerte frivillige medarbeidere som gjør en viktig innsats.

Beliggenhet
Vi holder til i en bygård i Grønnegata i Hamar sentrum. 

Historikk
Virksomheten ble etablert i 1996 med støtte fra lokalmiljøet. 
Oppdatert