Gå til innholdet
Stiftelsen CRUX driver virksomheter innen helse- og sosialfeltet. Vi har over 600 dyktige og dedikerte ansatte med høy kompetanse. I tillegg gjør våre mange frivillige medarbeidere en stor innsats. 
medarbeider2017-209-2
CRUX ønsker å skape grunnlag for vekst, utvikling og nytt håp hos den enkelte. Vi vektlegger høy faglig kompetanse i kombinasjon med erfaring, trygge voksenpersoner og et personlig engasjement. 

Frivillige medarbeidere
I tillegg til våre ansatte, gjør våre mange frivillige medarbeidere en viktig jobb. Over 150 frivillige legger ned en innsats som tilsvarer over 14,5 årsverk (2023). Vi har også frivillige, som gjennom egne samarbeidsavtaler med andre frivillige organisasjoner og menigheter, bidrar inn i våre virksomheter.

Økonomi
CRUX finansieres i all hovedsak gjennom avtaler med det offentlige. Disse avtalene er etablert etter anbudskonkurranser basert på Lov og forskrift om offentlige anskaffelser, eller gjennom nasjonale og kommunale støtteordninger. En mindre del av stiftelsens inntekter kommer fra gaveinntekter og salg av varer og tjenester gjennom arbeidstreningstiltakene våre. Stiftelsen CRUX driver uten profitt og eventuelt overskudd føres tilbake til virksomheten.

Åpenhetsloven og CRUX
Sommeren 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft. Den skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den stiller også krav til åpenhet og innsyn for offentligheten i hvordan virksomheten jobber med dette.

Les "Aktsomhetsvurdering og stiftelsen CRUX".

Oppdatert