Gå til innholdet
Stiftelsen CRUX driver virksomheter innen helse- og sosialfeltet. Vi har over 600 dyktige og dedikerte ansatte med høy kompetanse. I tillegg gjør våre mange frivillige medarbeidere en stor innsats. 
medarbeider2017-209-2
CRUX ønsker å skape grunnlag for vekst, utvikling og nytt håp hos den enkelte. Vi vektlegger høy faglig kompetanse i kombinasjon med erfaring, trygge voksenpersoner og et personlig engasjement. 

Frivillige medarbeidere
I tillegg til våre ansatte, gjør våre mange frivillige medarbeidere en viktig jobb. Over 160 frivillige legger ned en innsats som tilsvarer over 16,3 årsverk. Vi har også frivillige som gjennom samarbeidsavtaler med andre frivillige organisasjoner og menigheter bidrar inn i våre virksomheter.

Økonomi
CRUX finansieres i all hovedsak gjennom salg av tjenester regulert gjennom samarbeidsavtaler med det offentlige. Disse avtalene er etablert etter anbudskonkurranser basert på Lov og forskrift om offentlige anskaffelser, eller gjennom nasjonale og kommunale støtteordninger. 

Oppdatert