Gå til innholdet

CRUX stiftelsen Rostad har tre avdelinger med egne boenheter: Nygården, Trøa og Pynten. Den gamle avdelingen Nordenget blir brukt til samvær, eller når ungdommer trenger pause fra avdelingen for noen dager.

utsikt fra en av avdelingene

Utsikt mot Trondheimsfjorden. Langs veien er det 5 minutter å gå til en av badeplassene på eiendommen.

Målsetting
Hos oss er hovedmålsettingen å jobbe for et miljø som fremmer ungdommenes utvikling og selvbilde gjennom positive aktiviteter og samhandling med voksne forbilder. Vi er fleksible i tiltaksspekteret, og legger til rette individuelt for den enkelte ungdom.

Kompetanse
Våre medarbeidere har høy faglig kompetanse og mange har lang erfaring innen fagfeltet. De ansatte har godkjent miljøterapeututdanning ut fra Bufetat sine kvalitetskrav.

Miljøterapeutene har blant annet utdanning som barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, lærere, førskolelærere, og sykepleiere.

Verdier
I CRUX har vi et slagord og kjerneverdier som er utviklet og implementert i felleskap i stiftelsen. Vårt slagord er: "Det finnes alltid muligheter", og våre fire kjerneverdiene er: Helhjertet og Raus. Dristig og Solid.

Brukermedvirkning
Brukermedvirkning er et viktig prinsipp i vårt arbeid med ungdommene som bor hos oss. Dette for at de skal oppnå størst mulig grad av selvstendighet og være med å ta ansvar for egen utvikling.

1) Ungdommene blir gjort kjent med sine tiltaksplaner
2) De tar del i utforming av handlingsplaner
3) De involveres i det ukentlige målarbeidet
4) De deltar i ansvarsgruppemøter
5) Ukentlige husmøter: Dette er ungdommenes møter, hvor de tar opp og drøfter saker som angår hverdagen deres.

Beliggenhet
Institusjonens 3 avdelinger ligger i Inderøy kommune i Nord Trøndelag og er bygd rundt gårdsbruket Rostad som ligger på Utøy i Inderøy ca 7 km fra kommunesentret Straumen. Avdelingene ligger i umiddelbar nærhet av gården.

Historikk
Det har vært drevet omsorgsinstitusjon på Rostad i over 100 år. I 1902 ble det startet opp et barnehjem for barn av omreisende med Ebba Astrup som første styrer. Hun var hele "Mor Rostad" til hun døde i 1944. På 1950 tallet ble barnehjemmet nedlagt, og fra 1960 ble barnevernsinstitusjonen Rostad Ungdomsheim startet. Det har vært kontinuerlig drift siden. Utgangspunktet var en yrkesskole med internat. I dag er vi en omsorgsinstitusjon for gutter og jenter, som går på vanlige lokale skoler.

 

Oppdatert