Gå til innholdet
På CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter ønsker vi å bidra til livskvalitet, nye livshistorier og mestringserfaringer som igjen kan være med å hindre tilbakefall til rusavhengighet og kriminalitet.
img_9537-1
Ønsker du mer informasjon om tilbudet vårt? Ta kontakt med oss i staben.  
Målsetting
Målet er å bidra til bedring av deltakernes livskvalitet ut fra egne forutsetninger og behov. Vi bruker den tiden som er nødvendig for på bygge opp tillit, og kunne bidra i deltakerens prosesser for mestring av ulike livsområder.

Målgruppe

Noen av våre deltakere kommer vi i kontakt med i fengselet. Vi besøker jevnlig de forskjellige  fengslene i Bergen. Vi er også i dialog med ledelsen innenfor fengselssystemet, betjenter, fengselsprester og fritidsledere om personer som kan være aktuelle for oppfølging fra CRUX Kalfarhuset. 

Vi får også henvendelser institusjoner innen rusbehandling og psykisk helsevern, hvor deltakere kommer og er med på våre aktiviteter etter endt behandling. 

Løslatte
Løslatte er en viktig del av vår deltakergruppe. Vi ønsker å følge opp så lenge det er behov, og ser at det ofte har en positiv effekt når deltagerne fortsetter å komme til oss etter løslatelse. Noen kommer gjennom Friomsorgen, og kan ta kontakt med oss om de ønsker å benytte seg av våre tilbud.

Pårørende
En del av våre deltakere er pårørende av innsatte; barn, partnere eller andre familiemedlemmer. De er hjertelig velkommen til å være med på mange av våre aktiviteter. Med jevne mellomrom tilbyr vi aktiviteter som for eksempel kurs og turer. 

Ansatte og frivillige
Ansatte ved CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter har ulik yrkes- og utdanningsbakgrunn og bred erfaring blant annet innen kriminalomsorg, pedagogikk, diakoni og musikk. Vi har en felles forankring i måten å møte deltakerne på, og en felles forståelse av at arbeidet er verdibasert. Vi arbeider med å opprettholde kompetansen vår ved jevnlig å delta på kurs og kunnskapsbaserte foredrag og seminarer.

I tillegg har vi mange dyktige, engasjerte frivillige medarbeidere som bidrar inn med deres erfaringer og gjør en viktig jobb. Les mer om å være frivillig ved CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter.

Organisering

Virksomhetsleder rapporterer til direktør ved hovedkontoret i stiftelsen CRUX i Oslo. Det ledes av generalsekretær, og har et bredt spekter av oppgaver, med et særlig ansvar for å sette ut i livet stiftelsesstyrets vedtak.

“Det finnes alltid muligheter”
I CRUX jobber vi ut fra at det finnes alltid muligheter. I møte med mennesker ønsker vi å være helhjertet og raus, dristige og solide. Vårt slagord og kjerneverdier er utviklet og implementert i felleskap i stiftelsen. 

Beliggenhet
Vi holder til en gammel, ærverdig villa på Kalfaret i Bergen. Se "Kontakt oss" for adresse og kontaktinformasjon. 

Historikk
I 1994 startet Kjell og Alvhild Grønner opp Kalfarhuset, som et pionerprosjekt i Norge. Det ble det første oppfølgingssenteret i vår organisasjon. 
Oppdatert