Gå til innholdet

-Det er en stor glede å melde at CRUX i dag har fått beskjed om at begge våre klinikker innen TSB har vunnet fram i anbudskonkurransen i Helse Vest RHF, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem. 

 
Stor jubel ved CRUX Kalfaret behandlingssenter i Bergen, som også fikk gratulasjoner av generalsekretær Helmuth M. Liessem da han kom på besøk.

I dag brøt jubelen løs da det ble klart at CRUX Kalfaret behandlingssenter i Bergen og CRUX Verksgata behandlingssenter i Stavanger får avtaler om videre drift. Klinikkene tilbyr behandling til unge mennesker med rusmiddel- og avhengighetsproblemer. 

- Gleden handler både om at pasienter nå får oppretthold behandlingsplasser med god kvalitet, og at over at 100 arbeidsplasser er reddet for mange år fremover, sier Liessem.

Han er svært tilfreds med at den gode kvaliteten ved virksomhetene understrekes i dette anbudet, ved at begge klinikkene skåret høyt på kvalitetskriteriene blant tilbyderne.

- Det er i tråd med våre verdier som diakonal organisasjon, og som generalsekretær er jeg veldig stolt over den jobben som er gjøres i klinikkene. Dette er en stor kontrakt for stiftelsen, og vi er også glad for at vi, som ideell organisasjon, vant fram i åpen konkurranse der også kommersielle aktører var med, sier Liessem.
vunnet-anbud-juni-2022-rev
 Stor glede ved CRUX Verksgata behandlingssenter i Stavanger i dag!

Oppdatert