Gå til innholdet
Kjernen i arbeidet er samtaler, nettverksbygging og aktiviteter for og med deltakerne der vi fokuserer på deltakernes egne ressurser.
DSC_2756
Vi ønsker å bidra til styrket selvfølelse hos den enkelte.
Med utgangspunkt i et helhetlig kristent verdi- og menneskesyn, er Crux opptatt av faglig kvalitet og en tydelig verdiprofilering. 

I den faglige tilnærmelsen er vi opptatt av et helhetlig menneskesyn som tar på alvor menneskets ulike dimensjoner og livsarenaer. Vi benytter oss av elementer fra:
  • Sosial nettverksmetodikk
  • MI (Motiverende Intervju)
  • LØFT (løsningsfokusert tilnærming)
  • Kognitive tilnærminger etc. 

I samtaler med den enkelte deltaker og i fellessamtaler berører vi ulike tema som er viktig for hverdagsliv og rehabilitering. Vi ønsker å bidra til og styrke selvfølelse hos den enkelte ved å ta i bruk hans/hennes muligheter, og bruke disse aktivt inn i samhandling og refleksjoner, som kan bidra til ny identitet og rolleforståelse. 
Oppdatert