Gå til innholdet

- Det er med betydelig glede og stolthet at vi nå kan fastslå at alle virksomhetene i CRUX er miljøsertifisert. I en verden som står overfor reelle og voksende miljøproblem med alvorlige konsekvenser for mange, er det viktig at også CRUX bidrar der vi kan, sier generalsekretær Helmuth Liessem.

 
-CRUX engasjerer seg i klimakampen, for mennesker og for naturen, sier generalsekretær i CRUX Helmuth Liessem.

Det meste av klimaendringene er menneskeskapte, ifølge FN sitt klimapanel (IPCC).

- Som konsekvens blir kloden stadig varmere, og oppvarmingen vil over tid skje hurtigere og med større kraft. Det går altså ikke over om vi ikke gjør noe. Dette er noe som må løses, og vi kan være en del av løsningen! Som diakonal organisasjon mener vi at alt i skaperverket henger sammen, er avhengig av hverandre, og eksisterer i en dynamikk som vi som mennesker har muligheter til å påvirke og ta ansvar for. Vi ser også at klimasituasjonen har klare elementer av urettferdighet i seg. Det er de rike landene i nord som står for størstedelen av forurensningene, samtidig som det er de økonomisk fattige landene som må bære de største byrdene, forteller han.

Her ligger hovedbegrunnelse for CRUX sitt engasjement som diakonal organisasjon; klimaendringene rammer alle, men de som har minst skyld i problemene, vil lide mest under konsekvensene, samtidig som de har færrest ressurser å sette inn i klimakampen.  

- Vi har et ansvar for hverandre, for de som står svakere stilt og for kommende generasjoner, derfor vil CRUX være en del av løsningen, sier Liessem.    

 

Oppdatert