Gå til innholdet
Er du pårørende til en som er i kontakt med kriminalomsorgen, sliter med rus, psykisk helse og/eller vold? Bor du i Bergen og omegn? CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter tilbyr individuell oppfølging, og et sted å møte andre pårørende. 
1

Å være pårørende til mennesker som sliter kan oppleves krevende og vondt. Vi ønsker å være et godt og trygt sted, som både du og familien din kan komme til. Her fokuserer vi på dine behov, og hvordan mestre utfordringene du står i. Vi har gjennom mange år opparbeidet oss mye erfaring på å ivareta pårørende til våre deltakere. Hos oss møter du trygge, voksne fagpersoner som er engasjert i din situasjon.

Tilbud og aktiviteter

  • Individuell oppfølging
  • Oppfølging av familier
  • Råd og veiledning
  • Bistand i kontakt med hjelpeapparatet og kriminalomsorgen
  • Øvrige aktiviteter ved CRUX Kalfarhuset

Podcasten Berørt
Med støtte fra Helsedirektoratet har vi laget podcasten Berørt, som er for og med pårørende innen kriminalomsorg, rus og psykisk helse. Podcasten berører ulike relevante temaer og har som mål å øke forståelsen for hvordan det er å være pårørende og styrke den pårørende i sin situasjon, samt å formidle håp. Podcasten kan du høre her, og er tilgjengelig på Spotify og Apple podcast.

Samarbeid
Vi samarbeider tett med barneansvarlige ved de ulike fengselsenhetene, i tillegg til Nav, familievernkontor og andre relevante samarbeidspartnere. 

Er du pårørende?
Ta gjerne kontakt med oss, så lager vi en avtale med deg/dere.

Oppdatert