Gå til innholdet
Kjernen i arbeidet er samtaler, nettverksbygging og aktiviteter for og med deltakerne der vi fokuserer på deltakernes egne ressurser.
 
gruppesamtale
Vi ønsker å finne ressursene i hver enkelt. 
På CRUX Huset oppfølgingssenter ønsker vi å tilføre alminnelige gjøremål i den enkeltes hverdag, som for eksempel å gå på fotballkamp eller se et teaterstykke. Dette er noe som mange av våre deltakere ikke har fått tatt del i tidligere.

Individuelle strategier
Vi arbeider individuelt med deltakerne ut i fra deres aktuelle problemstillinger og behov. Vi kan hjelpe til med å knytte kontakter til andre deler av hjelpeapparatet, delta i ansvarsgrupper osv. Mange har dessuten behov for å samtale om tidligere opplevelser.

Nettverksbygging

Hos oss får deltakerne et nytt nettverk. De møter andre deltakere med samme bakgrunn, og ansatte og frivillige medarbeidere med en variert yrkesbakgrunn og livserfaring. Dette nettverket kan være en støtte når dagene er tunge, men også når ting begynner å bli lettere. Deltagerne får trening i å fungere sosialt i en rusfri sammenheng, noe som gjør det lettere å ta kontakt med andre. De får praktisk erfaring i å markere viktige dager uten rus. Vi har også lagt til rette for feiring av ulike høytidsdager som for eksempel dåp og konfirmasjon. Vi har også nettverksmøter med særlig fokus på hvordan nettverket kan endres.

Praktisk hjelp
Vi tilbyr praktisk hjelp med alt fra møter med samarbeidspartnere, ulike kjøreoppdrag for deltakere (lege/bank etc) eller med å skaffe behandlingsplasser til deltakere som ønsker dette.

Krav til deltakere
For å bli deltaker på CRUX Huset oppfølgingssenter må du være rusfri, og ønske å komme bort fra miljø som er preget av rus og kriminalitet. Vi ønsker også at du skal komme bort fra rusatferd. Skulle du få vanskelige perioder, møter vi deg gjerne utenfor våre lokaler for å prøve å finne nye muligheter.
Oppdatert