Gå til innholdet

I dag har en del medarbeidere ved bl.a. hovedkontoret mottatt e-post som er forsøk på såkalt «daglig leder svindel». Tidligere har slike henvendelser gått ut på å «haste overføre/utbetale penger». Nå går henvendelsen ut på å gjøre innkjøp som her av «Apple iTunes-gavekort».


Dette vil man ikke nødvendigvis tenke er en unormal henvendelse.

Om dere skulle motta en henvendelse på e-post fra en dere kjenner, din leder eller som her tilsynelatende fra Helmuth, hvor du blir bedt om å gjøre innkjøp eller overføre penger kan det være forsøk på svindel. Les e-post nøye, se etter unormale elementer. Dette kan eksempelvis være manipulerte felt, e-post adresser. Formuleres e-posten med en fremtoning i retning av tillit, trussel eller med korte frister så er dette kjente tegn på svindelforsøk.

Mottatt lignende henvendelse? Rapporter, som «junk» til Microsoft
Oppdatert