Gå til innholdet

-Ingen dager er like. Jeg får anledning til å delta i det meste av det som skjer i virksomheten, sier Hanne Kine (42). Hun er lege og spesialist i psykiatri ved CRUX Bergfløtt behandlingssenter i Lier, som gir behandlingstilbud til mennesker med psykiske lidelser, der psykose er en del av sykdomsbildet.
Hanne Kine Werpen Skoe Foto: privat

- I min rolle er jeg så heldig å veksle mellom å være på døgnavdelingen i Lier og i poliklinikken vi driver i Drammen. Selv om det medfører en risiko for forstrekning, så gir det også mange muligheter. Vi forsøker å legge opp til at samarbeid på tvers, både i konkrete pasientløp, men også ved at alle råd og utvalg helst skal ha representanter fra begge avdelinger, forteller Hanne Kine.

Som overlege i poliklinikk for pasienter med psykose har hun ansvar for medisinsk/somatisk oppfølging, vedtaksansvar og behandlingsansvar. I tillegg har hun egne terapiløp og driver grupper. 

Hanne Kine er også medisinskfaglig rådgiver i ledergruppen, deltar på ledermøter og kvalitetsråd, er ansvarlig for Fagrådet og sitter i Undervisningsutvalget ved CRUX Bergfløtt behandlingssenter.

- På døgnavdelingen er arbeidsdagen min litt annerledes, men ansvarsområdene er de samme. Der jobber vi enda tettere i team rundt pasientene, sier hun.

Er det annerledes å jobbe med fag i en ideell stiftelse?
- Arbeidsplassen min er preget av at mange har arbeidet her i mange år. Det gir stabilitet og ro, og bidrar til at vi blir godt kjent med hverandre. Jeg opplever at verdiene holdes høyt og at de gjennomsyrer arbeidet i det daglige. Jeg opplever ikke å måtte gå på akkord med egne verdier i arbeidet mitt. Det medfører faktisk stor reduksjon i den emosjonelle belastningen ved jobben vår. Det er kort vei til ledelsen, og stor handlefrihet gir spillerom for å være kreativ og innovativ.

Hvordan er din faglig utvikling ivaretatt? 
- Vi er så heldige å ha et kursbudsjett, og ledelsen er opptatt av at alle ansatte skal få anledning til å få faglig påfyll. I tillegg har vi fokus på å ha internundervisning av høy kvalitet. Selv er jeg i ferd med å avslutte en femårig utdannelse, og er snart ferdig Gruppepsykoanalytiker.

Møt andre CRUXere

Oppdatert