Gå til innholdet

- Det er mange måter en bedrift kan støtte lokalsamfunnet og ta sosialt ansvar på. ENRX har valgt å gjøre det ved at vi i en årrekke har leid lagerplass av CRUX Tilja oppfølgingssenter i Skien. På denne måten støtter vi arbeidet de gjør for at rusavhengige- og domfelte i Grenland kan oppleve livskvalitet, nye livshistorier og mestringserfaringer som igjen kan være med å hindre tilbakefall til rusavhengighet og kriminalitet, sier Per Øyvind Nilsen, Supply Chain Manager i ENRX.
Fra v.: Alexander Hoffsbakken Egeland (virk.leder, CRUX Tilja) og Enok Hansen (ENRX), som er ansvarlig for lageret de leier av CRUX Tilja i Skien.

Målgruppen til CRUX Tilja oppfølgingssenter (2006) er personer med bakgrunn i rusavhengighet og/eller kriminalitet, ofte i kombinasjon med psykiske helseutfordringer. CRUX Tilja er en rusfri arena, med lokaler som ligger idyllisk og sentralt til ved elva i Skien. Hvert år må virksomheten søke om driftsstøtte fra Skien kommune, Helse-direktoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet. I tillegg må de skaffe ulike prosjektmidler og gaveinntekter. En uforutsigbar drift som gjør det krevende å jobbe langsiktig, som er viktig både for deltakerne ved senteret og de ansatte

ENRX er et globalt grønt teknologiselskap. Vi ønsker at alle våre ansatte skal kjenne til bedriftens sosiale engasjement, og litt om hvem vi velger å støtte, sier Per Øyvind Nilsen.

En stor takk!
-
 At ENRX velger å leie lokaler av CRUX Tilja er utrolig viktig for oss. Leieinntekten er en inntektskilde i en krevende økonomisk tid. Denne utleieavtalen gjør det mulig for oss å fortsatt kunne tilby et godt tilbud til mennesker som sliter i Grenland. Takk til ENRX for støtten gjennom flere år. Vit at deres støtte gjør en forskjell for mange mennesker, og dere gir oss mulighet til å hjelpe enda flere med å oppnå økt livskvalitet og økt deltakelse i samfunnet, fri for rus og kriminalitet, understreker virksomhetsleder Alexander Hoffsbakken Egeland.

Individuell oppfølging, arbeidstrening, aktiviteter og fellesskap
I tillegg til ansatte med relevant fagkompetanse, har CRUX Tilja også frivillige medarbeidere. I 2022 tilsvarte innsatsen deres 4,6 årsverk.

-Uten de flotte frivillige medarbeiderne våre ville vi ikke klart å drifte et så omfattende tilbud. Vi legger vekt på meningsfulle og fellesskapsbyggende aktiviteter, reell arbeidstrening, støttende samtaler og veiledning av den enkelte, også i samarbeid med relevante instanser, sier Egeland.

Arbeidstreningstiltak

 • Tilja bil- og MC verksted (Godkjent verksted for ordinære kunder)
 • Tiljasnekker’n (Tømrervirksomhet for ordinære kunder)
 • Tilja Butikk (Snekkerverksted og salg av egne produkter)

Aktivitetstilbud

 • Kreativt verksted (kunst og håndverksarbeid)
 • Kjøkkendrift
 • Vaktmesteroppgaver
 • Musikkstudio
 • Band
 • Tilja-teateret (Amatørteatergruppe)
 • Musikkundervisning i fengsel
 • Ukentlig turtilbud

Det finnes alltid muligheter
CRUX Tilja er en virksomhet i stiftelsen CRUX, som er en ideell, landsomfattende og diakonal stiftelse. CRUX tilbyr helse- og sosialtjenester der slagordet er «Det finnes alltid muligheter».

- Hver dag ser vi at evner og ferdigheter kommer til syne gjennom våre ulike aktiviteter. Når deltakerne får muligheter for aktivitet, ro og trygt fellesskap, ligger det til rette for personlig vekst og utvikling. Vi jobber aktivt for at de deltakere som kan, skal få erfaringen de trenger til å komme ut i ordinært arbeidsliv. Vi bruker nettverket vårt til å lose dem ut i annen aktivitet eller arbeid når de er klare for det. Ikke alle av våre deltakere har mulighet til å returnere til arbeidslivet. De får tilbud om andre meningsfulle aktiviteter og et trygt og godt fellesskap å være en del av, forteller Alexander Hoffsbakken Egeland.

Hvor mange fikk hjelp i 2022 og hvordan har det gått?

 • Totalt hadde CRUX Tilja 76 deltakere som mottok oppfølging
 • 16 deltakere sonet hele eller deler av sin dom ved virksomheten
 • 24 gikk videre til stabilt liv, som vil si stabile rammer i form av økonomi, bolig, aktivitet og rusmestring
 • 9 deltakere falt dessverre tilbake i rus
 • Totalt hadde deltakerne 2138 aktivitetsdager, det ble arrangert 130 hjemmebesøk og 67 treff utenfor CRUX Tilja sine lokaler

Bli bedre kjent med CRUX Tilja oppfølgingssenter

Oppdatert