Gå til innholdet

Torsdag var CRUX invitert av barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) for å gi innspill til «Fosterhjemsmeldingen 2024». Rekruttering av fosterhjem er en av de store utfordringene i fosterhjemsarbeidet. Statsråden ønsket å vite hva CRUX som samfunnsaktør og samarbeidspartner tenker om utfordringen, og hva våre forslag til tiltak er.
Anne Grete Andreassen, enhetsleder CRUX hjem

Enhetsleder for CRUX hjem, Anne Grete Andreassen, deltok på innspillmøtet. Hun forteller at det ble en spennende dag hvor CRUX fikk markert seg som en solid og viktig tjenesteaktør innen fosterhjemsomsorgen. Andreassen la frem tre forslag til tiltak.

Rammebetingelsene bør endres
-Den største utfordringen som jeg pekte på, er manglende profesjonalisering av fosterhjemsomsorgen. Fosterforeldre må sikres rettigheter som arbeidstakere. De må sikres rettigheter både for seg selv og på vegne av barna. Ikke minst må kompleksiteten i jobben anerkjennes, forteller hun.

Andreassen legger til at det var stor enighet blant de fremmøtte at rammebetingelsene for fosterhjem må endres.

Ivareta spesialiserte fosterhjem som tiltak
-CRUX pekte på viktigheten av å ivareta spesialiserte fosterhjem som tiltak. Disse har høy faglighet og spisskompetanse på fosterhjemsomsorg. Vi understreket de ideelles plass i dette, som et supplement til det offentlige. De mest sårbare barna bør ha rett til et slik tiltak, når vurderingen er at barnet har behov for det, sier Andreassen.

Derfor stiller også CRUX seg bak Barnevernsutvalget og NOU 2023:7 «Trygg barndom, sikker fremtid», som fremmer forslag om bistandsplikt fra Bufetat.

2 base ordning
CRUX sitt tredje forslag til tiltak om 2 base ordning, ble lagt merke til som nytenkende.

-Vi presenterte et forslag om en 2 base ordning som et alternativt omsorgstiltak. Å jobbe døgnet rundt annenhver uke, kan appellere til flere potensielle fosterhjem, mer enn å jobbe 24/7 uten noe garanti for fritid. Egenomsorg og fritid er høyt verdsatt i vårt samfunn. Det er også viktig for de som er, eller vurderer å bli, fosterhjem. De voksne skal få mulighet til å hente seg inn, for å ha overskudd til å gi god reparerende omsorg når de er «på». Det sikrer barna langvarig, stabil omsorg uten brudd, understreker hun. 

I oppsummeringen av møtet, ble CRUX sammen med VID, trukket frem som nytenkende med tanke på 2 base ordning.

-Dette ble lagt merke til, selv om det er høy bevissthet om at det er mange elementer i en slik ordning som må tas hensyn til, forteller Andreassen.

Oppdatert