Gå til innholdet
CRUX Tilja oppfølgingssenter ønsker å være en base for individuell oppfølging, samvær og fellesskap, og et utgangspunkt for aktivitet og turer.
8105389-tom-riis
Vi tilbyr helhetlig oppfølging i forhold til: 
• Bolig
• Fritid og aktiviteter
• Arbeid og utdanning
• Økonomi og materielle forhold
• Sosialt nettverk og fungering
• Fysisk helse
• Psykisk helse
• Verdier og etikk

Det kreative verkstedet 
Aktivitetene skal gjenspeile deltagernes interesser og ønsker. Foruten samtalen er "Det kreative rommet" viktig. Her faller folk til ro og føler mestring og glede. Resultatene er flotte kunstverk. Brukermedvirkning og fokus på egne ressurser er viktige verdier. Primus motor for ”det kreative verkstedet” er kunstner Wenche Jacobsen.

Musikkverkstedet 

Vi har lenge drevet med musikkopplæring, og har i dag ansatt en gitarpedagog. ”Tilja band” består av ansatte, deltakere og andre interesserte. De spiller ved ulike anledninger og bidrar til god stemning på huset. 

Turvirksomhet 
Friluftsliv er en viktig aktivitet hos oss. Torsdagene har utviklet seg til en fast turdag uansett vær. Turmål kan variere fra toppturer til fisketurer. Vi drar også på en årlig hvitveistur til Jomfruland i mai og i august tar vi turen dit igjen for noen dagers ferietur. I juni drar vi på en litt lengre friluftstur med overnatting. 

Oppfølging av domfelte
CRUX Tilja oppfølgingssenter har et nært samarbeid med Friomsorgen i Telemark, og tar imot mange som får avtjene samfunnsstraff her. Dette kan også være en god start på et videre tilbud hos oss.
Oppdatert