Gå til innholdet

28.-29.oktober 2021 arrangeres Diakonikonferansen hvor tema er: «Hva koster et menneske?» CRUX arrangerer Diakonikonferansen og i samarbeid med Kirkerådet, MF vitenskapelige høyskole, VID vitenskapelige høyskole og stiftelsen Diakonhjemmet. Konferansen holdes denne gang både i Oslo, Sandnes og Tromsø samtidig.
Bildet er hentet fra Dikonikonferansen 2019

- Hovedtyngden av programmet vil skje fysisk på VID sin campus på Vinderen i Oslo. Det nye denne gangen er at programmet blir streamet til VID sine campuser i Sandnes og Tromsø. Der er det også fysisk oppmøte, og noe av programmet vil gjennomføres her. Med det nye konseptet vil deltagere i nærområdene til de tre lokasjonene slippe lange, dyre og klimauvennlige reiser. I tillegg håper vi dette grepet skal bidra til at vi totalt sett samler flere, sier seniorrådgiver i CRUX, Asbjørn Sagstad som leder den sentrale arbeidskomiteen.

Disse navnene er klare
Endelig program vil være klart i løpet av april, men det blir som vanlig en blanding av foredrag, panelsamtale, seminarbolker, kunstneriske uttrykksformer, utdeling av Diakoniprisen 2021 og gudstjeneste. Følgende bidragsytere er nå klare:

  • Arnhild Lauveng, psykolog
  • Jan Olav Henriksen, teolog og filosof
  • Stephanie Dietrich, diakoniprofessor
  • Bent Sofus Tranøy, statsviter 

Antall deltakere og smittevern
-Av hensyn til koronasituasjonen og smittevern, kan vi per i dag ikke si noe om eventuelle begrensninger på antall deltakere vi kan samle på hvert sted. Det vil vi komme tilbake til på et senere tidspunkt, sier Sagstad. 

Oppdatert