Gå til innholdet

I disse dager er det 60 år siden Rostad ungdomsheim på Inderøy startet som barnevernsinstitusjon for ungdom fra hele landet. Under markeringen ble også Vidar Berdal hedret med Kongens fortjenstmedalje etter 41 år ved Rostad Ungdomsheim.

Vidar Berdal ble hedret etter å ha jobbet 41 år ved Rostad Ungdomsheim. Foto:privat

Berdal jobbet som spesiallærer i årene 1971-2012, og var hovedgrunnen for at han ble tildelt Kongens fortjenstmedalje for sine 41 yrkesaktive år ved institusjonen. Utenfor arbeidstid har han vært en ressurs som skuespiller og tekstforfatter, og han har gått langt over det som kan forventes av en lærer i form av frivillig ekstra arbeid ved institusjonen slik at ungdommene som bodde der skulle ha det bra.

- Vi hadde tenkt en større feiring, men på grunn av Covid-19 måtte vi endre på dette. Vi laget derfor en mindre markering med samarbeidspartnere hvor blant annet regionsdirektøren fra Bufetat region Midt-Norge og ordføreren kom, forteller virksomhetsleder Remy Breivikås. 

Historien gjennom mat, musikk og taler
- Vi tok utgangspunkt i en meny vi fant på loftet som er fra 1800 tallet, når Ole Richter hadde prominente gjester til bords her på Rostad. Deretter beveget vi oss fram mot vår tid gjennom taler om hvordan det var her før og frem til i dag. Musikkinnslagene spilte også på historien. Vi startet med fiolinspill og «Seterjentas søndag» av Ole Bull, som knyttes opp mot møter mellom Ole Bull og Richter i Bergen. Historien og musikken gikk deretter over i en chardaz av Monty som omhandler romanifolket. Det ble også musikkinnslag av Trond Helge Johnsen som var elev ved Rostad i 1990, og som i dag er en anerkjent musiker. Han kommer med plate fredag 3. oktober, legger han til.

Hvordan vil du beskrive veien til institusjonen gjennom disse 60 årene?
- Når det gjelder drift var forholdene tryggere frem til år 2000. Frem til da hadde Rostad stått på statsbudsjettet som eneste institusjon i Norge. Nå er det anbud som gjelder, kortere kontrakter og mer uforutsigbar drift. Faglig sett har vi utviklet oss hele tiden, og i dag jobber vi etter prinsippene til TBO, ispedd god miljøterapi og omsorg. For lokalsamfunnet har virksomheten betydd veldig mye. Først og fremst for kommunen hvor vi bidrar som en stor skattebetaler, og som bestiller hos de lokale entreprenører. Lokalsamfunnet kan i dag bruke alle fasiliteter hos oss vederlagsfritt. Her har vi nok mye å gå på. Jeg tenker og ønsker at vi som institusjon kan bli enda åpnere, sier Remy Breivikås. 

 

Oppdatert