Gå til innholdet

- Å jobbe i stiftelsen CRUX føles som å komme hjem, sier Alexander Hoffsbakken Egeland, virksomhetsleder ved CRUX Tilja oppfølgingssenter i Skien. - Det å være i en organisasjon hvor verdiene kan gjenkjennes i alle ledd av organisasjonen, gir meg en retning for hvordan vi skal jobbe sammen for å gi våre deltakere det beste tilbudet, sier han.
Alexander Hoffsbakken Egeland, virksomhetsleder ved CRUX Tilja oppfølgingssenter i Skien.

Tilbake til: JOBB I CRUX 

- Jeg opplever en organisasjon som er solid og raus, og hvor mine kollegaer er helhjertede i arbeidet med våre deltakere og samarbeidspartnere. Som ledere har vi et godt kollegialt fellesskap selv om vi er spredt i hele Norge. Det å ha et godt lederteam og støtte i stab ved hovedkontoret er uvurderlig! Det er godt å være en del av stiftelsen CRUX, sier Hoffsbakken.

Fremstod som drømmejobben
-Jeg ble anbefalt å søke stillingen i 2021. For meg fremstod den som en drømmejobb med store muligheter for personlig utvikling, utfordringsområder og muligheten for å praktisere ledelse. Som tidligere samarbeidspartner hadde jeg kjennskap til arbeidet som har blitt gjort over tid ved CRUX Tilja oppfølgingssenter. Tidligere har jeg vært ansatt i kommunal rusomsorg som boveileder og ruskonsulent, som leder i ved avrusningsenhet Blå Kors Borgesklinikken og som konsulent i Den norske kirke. Nå ønsket jeg å arbeide i en annen fase av rehabiliteringsprosessen. Jeg var interessert i etterverntilbud til rusavhengige, og hvordan det er å arbeide i en ideell organisasjon. Så jeg gjorde meg bedre kjent med stiftelsen CRUX, og satte stor pris på stiftelsens verdier og ble da enda mer nysgjerrig i stiftelsens arbeid.

Hva er det beste med jobben?
Det beste er at jobben oppleves så meningsfull! Det er et privilegium å få lov til å ta del i menneskers rehabiliteringsprosesser. Om jeg sitter med administrasjonsoppgaver så føles det like meningsfullt. Min rolle er å legge til rette for godt miljøarbeid og personlig vekst. Jeg opplever stor tillit i organisasjonen som gjør at jeg som leder har rom for å drive ledelse. Jobben er så variert! Ingen dager er like. Dagene er fulle av små og store utfordringer som gir motivasjon og arbeidsglede.

Når kjenner du at du gjør en forskjell?
Jeg kjenner at jeg gjør en forskjell når jeg får være med å sette preg på vårt tilbud. Det å ha handlingsrom og være fleksible mener jeg er vår styrke. Mitt administrative arbeid muliggjør at deltakerne får et solid oppfølgingstilbud. Ofte gir det en ekstra boost når jeg får se deltakernes mestring og at de når sine personlige mål som fast jobb, ett års rusfrihet eller opplever glede over hverdagen. Det er stort!

Hvis du skulle ønsker deg forbedringer - hva skulle det være?
Det er krevende å arbeide med så pressede økonomiske rammer og til dels begrenset forutsigbarhet. Jeg skulle ønske at vårt arbeid i større grad hadde blitt anerkjent ved økte tilskudd og mer forutsigbarhet. Det å kontinuerlig være avhengig av prosjektmidler, tilskudd og gaver er en utfordring. Vi skulle hatt flere ansatte i oppfølging av deltakere og frivillige. Dagene er hektiske, men gode. Samtidig er jeg stolt over hva vi får ut av hver krone og det tilbudet som CRUX Tilja oppfølgingssenter gir til våre deltakere!

MØT CRUXere

Hilde Bru-Aarstad, klinikksjef (rusbehandling)
CRUX Verksgata behandlingssenter, Stavanger
hilde-bru-aarstad"Det å ha en jobb der du både kan være tett på det som skjer i en travel klinikkhverdag og samtidig ha et overordnet lederansvar, gir meg både arbeidsglede og engasjement".
Les intervjuet i Rus&Samfun

Gry Alnes, institusjonsleder (barnevernet)
CRUX institusjon Nesodden

institusjonsleder-gry-alnes-hjemmeside
"Jeg hadde noe kjennskap til CRUX Nesodden fra før, men jeg ante ikke at stiftelsen CRUX er så store og omfattende, med så mange ulike avdelinger og ansatte!"
Les intervjuet

Hanne Kine Werpen Skoe, overlege (psykisk helsevern)
CRUX Bergfløtt behandlingssenter, Drammen og Lier
hanne-kine-w-skoe-revidert
"Jeg opplever at verdiene holdes høyt og at de gjennomsyrer arbeidet i det daglige. Jeg opplever ikke å måtte gå på akkord med egne verdier i arbeidet mitt. Det medfører faktisk stor reduksjon i den emosjonelle belastningen ved jobben vår."
Les intervjuet

Oppdatert