Gå til innholdet
Er du pårørende til en av deltakerne ved CRUX Tilja oppfølgingssenter? Ønsker du informasjon om våre tilbud eller har andre spørsmål, så ta gjerne kontakt med oss.
Solastranda
Er du pårørende? Ta gjerne kontakt med oss. 

CRUX Tilja oppfølgingssenter har ikke et eget tilbud til pårørende. Vi ønsker likevel å ha kontakt der det er naturlig, i forbindelse med førstegangssamtaler, ansvarsgrupper eller for en liten prat. Pårørende er ofte en ressurs i deltakerenes liv, og det er viktig med gode relasjoner for å få til endring i livet. 

Vi kan sette deg i kontakt med NKS veiledningssenter, Pivete, Blå Kors Borgestadklinikken, eller brukerorganisasjonene R.O.T. og A-larm m.fl. når det er behov for jevnlige samtaler over lengre tid. 

Ta gjerne kontakt med oss.

Oppdatert