Gå til innholdet
Aktivitetene vi tilbyr er både kreative og mer rutinepregede. Vi følger en fast dags- og ukeplan hvor vi tar hensyn til den enkeltes interesser, evner og behov. Noen har også et skoletilbud på huset.
KirkensSosialtjeneste_006
Aktivitetstilbudet tilpasses den enkelte sine interesser, behov og evner. 
Kreative tilbud
Vi legger vekt på kreativitet og skaperglede i aktivitetene vi har. Det kan være toving, tegning, stofftrykk, maling, «strikking», klippe/lime osv. Alle individuelle «uttrykk» blir godt tatt vare på og brukt i ulike sammenhenger. Vi hører på musikk og synger sammen, spiller ulike spill og lager god mat m.m.

Jobbrelaterte oppgaver
Med eget keramikkverksted kan vi også tilby et jobbrelatert tilbud. Vi produserer og selger produkter vi lager på verkstedet. Våre krus er flotte og populære. Produksjonen vår skaper fellesskap og stolthetsfølelse hos både bruker og ansatt. 

Andre jobbrelaterte oppgaver vi gjør er å hente konvolutter på ulike kontorer i sentrum, for så å klippe ut frimerkene og sende dem til Tubfrim.

Vi gjennomfører også faste oppgaver i huset som å brette tøy, støvsuge og tørke støv, handle matvarer, vanne blomster og stelle i hagen m.m. 

Fysisk aktivitet
En viktig del av hverdagen vår er regelmessig og tilrettelagt trening/aktivitet. Dette gir helsegevinst for brukerne og er en viktig del av hverdagen vår. Vi tar spaserturer i nærmiljøet, har trimsykkel i daglig bruk og trimmer etter musikk. Vi har også etablert et “trimrom” i kjelleren hvor vi har diverse aktiviteter som for eksempel intervall trening, dans og lek. 

Aktiviteter utenfor huset
Vi drar på turer i nærområdet både til fots og med bil. I tillegg samarbeider vi med andre aktivitetshus, hvor vi deltar på ulike arrangementer. 

Sommerstengt
I juli måned er aktivitetshuset stengt. Da er det sommerferie for alle våre brukere og personalet. 
Oppdatert