Gå til innholdet

Tirsdag møttes CRUX oppvekst og bransjeleder i Virke ideell og frivillighet, Anne Kjersti Toft. Hun ønsket å vite mer om våre barneverntjenester, rammebetingelser og utfordringer vi står i. Hun ga uttrykk at hun ble imponert over bredden i tilbudet til CRUX, fikk mange nyttige innspill og ble berørt av engasjementet som ble formidlet.  
Fv. Anne Kjersti Toft (Virke), Helmuth M. Liessem, Anne-Grete Andreassen, Hallvard Hordvik og Camilla Haugland.

I Bergen møtte Anne Kjersti Toft generalsekretær Helmuth M. Liessem, Anne-Grete Andreassen (enhetsleder for CRUX hjem og CRUX foreldre og barn), Camilla Haugland (institusjonsleder, CRUX institusjon Bergen) og Hallvard Hordvik (enhetsleder CRUX oppfølging).

-Vi fikk en god dialog om utfordringsbildet for det ideelle barnevernet. Toft noterte seg flere saker som hun ville ta med seg videre i møte med Barne- og familieminister Kjersti Toppe, forteller generalsekretær Helmuth M. Liessem. 

Han poengterer hvor viktig det er at Virke pleier kontakten med medlemmer som driver tjenester på operativt nivå, slik at de er oppdatert på feltet.

-På den måten får de eksempler som kan illustrere og gi liv til de politiske budskapene Virke skal fremme. Jeg er glad for denne kontakten med Virke, og er stolt av lederne våre som representerte CRUX på en solid måte, med stort engasjement for fag og tjenester, sier Liessem.

Oppdatert