Gå til innholdet

Ungdommene som bor hos oss har behov for omsorg, trygghet og forutsigbarhet fra trygge voksenpersoner. De krever vanligvis tettere og annen oppfølging enn det et fosterhjem kan gi.

fellesskap-tim-mossholder
På CRUX stiftelsen Rostad har vi innarbeidet en struktur som arbeider med endrings- og utviklingsprosesser hos ungdommene.

Hvem kan bo hos oss?
Vi tar imot barn og unge i alderen 13-19 år som har ekstra utfordringer. Det kan være:
• Nedsatt kognitiv funksjon
• Psykiske vansker eller lidelser
• Sosiale tilpasningsvansker

Virksomheten er godkjent for plassering etter barnevernloven §§ 3-2 og 5-1, a-d, og akuttvedtak om omsorgsovertagelser (§4-2).

Når du bor hos oss
Du skal i størst mulig grad være aktør i eget liv og utvikling. Vi mener at barn og unge har mye kunnskap om livet sitt, er like mye verdt som voksne, trenger kjærlighet og bli trodd på og tatt på dypt alvor. I CRUX jobber vi hver dag for at du som mottar omsorg, støtte, hjelp og behandling til en hver tid skal oppleve aksept og annerkjennelse, gjensidig tillit, følelse av trygghet og bli møtt med krav som gir deg mestringsopplevelser.

Kort om hverdagen
Vi pleier å si at ”alt er mulig på Rostad”. Med dette mener vi at vi er åpne for det meste av gode ideer og innspill til aktiviteter, prosjekter, eller hva det måtte være, hvis det er forankret i gode miljøterapeutiske begrunnelser. Ressurser kan begrense oss, men hovedprinsippet er at ingenting er umulig.

På ”tunet” har vi ballbinge, en stor fotballgressbane og lekestativer for de yngste. Vi har også sykkeløype, fresbeegolf-bane, musikkrom og instrumenter, lydrom med dertil egnet utstyr for musikkproduksjon. Egen gymsal samt styrketreningsrom har vi også. For båt og sjølivsinteresserte har vi skjærgårdsjeep og kajakker. Flere av våre ungdommer har gjennomført dykkerkurs. Det er også motorcross-sykler og en godkjent bane for denne aktiviteten kun få kilometer unna. Bilcross er også en mulig aktivitet om alt ligger til rette. Med idylliske beliggenhet gir stedet en ro og skjønnhet. Det er kort vei til turer i marka, strand og sjø. Vi benytter helger og fridager til turer og deltagelse i det lokale kulturtilbudet, og hver sommer drar vi på sommertur.

Husmøtene holdes ukentlig, og er et fora hvor ungdommene kan spille inn ønsker og ideer for å påvirke eksempelvis aktivitetsinnholdet i helgene. Det kan ofte gjøre innholdet både mer attraktivt, sprekt og spennende.

Ungdommene hos oss bor på avdelinger som har plass til 4 ungdommer. Det er til vanlig tre voksne på jobb, fortrinnsvis både mann og kvinne. Det er også våken nattevakt.

Det varierer hvor lenge hver enkelt ungdom blir boende hos oss på Rostad. Dette avhenger av hvor langt hver enkelt har kommet i sin utvikling, alder og tiltaksplan. Rostad har også tre treningshybler, som er tilknyttet avdelingsbyggene. Ungdommer som nærmer seg utflytting får muligheten til å bo der. Her trener de på å være mer selvstendige i hverdagen.

Medleverturnus
Voksne som bor sammen med ungdommen over tid
Nærhet til de voksne i hverdagen er viktig. Det er riktig og viktig for deg at vi har stabile, faste ansatte som er dyktige og gode voksne. De bor sammen med ungdommene hos oss i perioder, i det vi kaller medleverturnus. Det styrker relasjonen vår.

De ansatte på avdelingene jobber medleverturnus 4-7, 3-7. Det betyr at de ansatte er 4 døgn på jobb, har syv døgn fri, og deretter er de tre døgn på jobb og syv døgn fri.

Beliggenhet
Boenhetene Pynten, Trøa og Nygården er plassert på tunet til hovedbygget.  

Ansatte
Rostad har per i dag cirka 40 årsverk som fordeler seg på stillinger innen miljøarbeid, administrasjon og vaktmester.
Oppdatert