Gå til innholdet

Erfaringsmedarbeider Karoline Bergum jobber ved CRUX Øvre Eiker oppfølgingssenter i Hokksund. Hun er med i Erfaringsnettverket til CRUX, og deltok på Helsedirektoratets digitale innspillsmøte om utvikling av nasjonale faglige råd for brukermedvirkning i rus- og psykisk helsefeltet. Der formidlet hun hva erfaringsnettverket er opptatt av, etter at de møttes i november for å jobbe med spørsmålene Helsedirektoratet ønsket svar på. 
Erfaringsmedarbeider Karoline Bergum ved CRUX Øvre Eiker

- Under det digitale innspillsmøtet ble vi blant annet delt inn i grupper, der jeg kom i en gruppe med to andre erfaringsmedarbeidere. Der formidlet jeg det som vi i erfaringsnettverket i CRUX hadde samlet oss om, forteller Bergum.

Nedenfor er spørsmålene fra Helsedirektoratet, og innspillene til Karoline:

Hvilke rammebetingelser må være på plass for god bruker- og pårørendemedvirkning?
Når man kommer til avrusning/behandling er det ofte slik at man kan være både ruspåvirket og utslitt. Det kan derfor være lurt og vente en til to uker før man tar et fellesmøte med alle som skal være med på behandlingsopplegget.

Nye pasienter får også utdelt mange dokumenter med informasjon om rettigheter. Det er mye som skal leses gjennom og signeres. Det er sjeldent at ansatte setter seg ned og går gjennom all informasjon med vedkommende. Under selve oppholdet må man ofte forholde seg til mange forskjellige ansatte som kommer og går. De gir beskjed om at «du skal dit i dag, og du skal dit i dag» osv. Behandleren din må være sikker på at du er «klar» nok, og kan ta din plass.

Ett av spørsmålene vi får, er om nærmeste pårørende er informert. Da svarer nok mange «ja», for å slippe «mas» fra de hjemme. Jeg tenker at pårørende må inn så tidlig som mulig. De sitter som regel inne med kunnskap og informasjon som kan være viktig for videre behandling, og de må selv få muligheten til å få stilt sine spørsmål.  

Hva er mest utfordrende for god bruker- og pårørendemedvirkning?
Det som er mest utfordrende er selvfølgelig taushetsplikten. Slik det er i dag, er det veldig lite man kan informere pårørende om på grunn av taushetsplikten.

Har dere eksempler på verktøy og tiltak som fremmer bruker- og pårørendemedvirkning?
Verktøy for brukermedvirkning
Pasienten får være med på sin prosess fra starten, og helt til slutten av behandlingen. De ansatte tar tilbakemeldinger på en respektfull måte, for det er viktig med et godt samarbeid. Jeg tror det er viktig at den enkelte så tidlig som mulig blir satt i kontakt med erfaringsmedarbeider.

Verktøy som fremmer pårørendemedvirkning
Pårørende må få informasjon om behandlingsprosessen, slik at de får mulighet til å få og gi informasjon. De kan også bli tilbudt et møte der de kan spørre om det de ønsker. Det er viktig at pårørende også får følelsen av å delta. Kanskje de også kan trenge å få tilbud om å snakke med en erfaringsmedarbeider, som har gått gjennom behandling, og har erfaring med dette.

november-4-rev-1
Karoline Bergen (t.v) og resten av CRUX Erfaringsnettverk møttes i november for å jobbe med hva Bergem skulle formidle inn i digitalt møte med Helsedirektoratet. 
Oppdatert