Gå til innholdet

8-9.april 2024 er det igjen duket for årets IB-konferanse på Gardermoen. I to dager er 150 deltakere fra det ideelle barneverns-Norge samlet. Aktuelle spørsmål på feltet vil løftes på et overordnet nivå, både faglig og politisk. Barne- og familieminister Kjersti Toppe vil åpne årets konferanse, slik hun gjorde i fjor.

 
Foto: Unsplash

-Den årlige IB-konferansen har utviklet seg til å bli en viktig møteplass, med dialog- og møtepunkt mellom det ideelt baserte barnevernet og offentlige myndigheter, forteller seniorrådgiver Asbjørn Sagstad. Han har i flere år vært CRUX sin representant i arbeidsgruppen til Ideelt Barnevernsforum.

Dag 1 vil inneholde en større temabolk med utgangspunkt i NOU-en Med barnet hele vegen”. Utvalgsleder Erik Stene vil medvirke, sammen med representanter fra Landsforeningen for barnevernsbarn, FO, Barneombudet og IB. Bolken avsluttes med en utspørring av statssekretærene Eli Blakstad (BDF) og Ellen Rønning-Arnesen (HOD) om hvordan Regjeringen vil følge opp NOU-en. 

Det blir også fire sesjoner som går parallelt, innenfor de fire tjenesteområdene hvor ideelle opererer: institusjon, fosterhjem, sentre for foreldre og barn, hjelpetiltak i hjemmet. 

Dag 2 blir ren fagdag om barnevernets faglige grunnlag. Psykolog og forsker Elisabeth Backe Hansen, psykologspesialist Mari Kjølseth Bræin og fagdirektør i Bufdir, Anders Prydz Cameron vil bidra.

Program for konferansen kan du se her 

Oppdatert