Gå til innholdet

Folkehelseinstituttet arrangerer fem webinarer om bruk av smittevernutstyr i forbindelse med den internasjonale håndhygienedagen. Hvordan forebygger vi, og hva gjør vi når smitte er påvist?

Håndhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr er blant de aller viktigste tiltakene for å hindre spredning av Covid-19 i helsetjenesten. Temaer som blant annet berøres i webinarene er:

  • Kort om utbruddet og sykdommen
  • Kort om basale smittevernrutiner
  • Hva gjør vi ved kjent smitte – hvordan organiserer vi oss, hva bruker vi av beskyttelsesutstyr og hvordan bruke det?
  • Bruk av beskyttelsesutstyr når det ikke er kjent eller mistenkt smitte – med fokus på munnbind
  • Hvordan organisere seg når man får smitte – erfaringer fra praksis

Undervisningen kan følges live. Det er anledning til å sende inn spørsmål både før og underveis. Opptak av undervisningen vil legges ut etterpå for dem som ikke har anledning til å delta.

Nettundervisning for fem type arbeidsplasser
Det sendes fem webinarer på ulike tidspunkt for ulike arbeidsplasser. I CRUX tenker vi at seminarene for sykehus, sykehjem og hjemmesykepleie er mest nærliggende for oss å følge. Passer ikke tidspunktet, er temaene ikke så ulike i de andre webinarene, og man kan få utbytte av dem også.

Oppdatert