Gå til innholdet
Vi ønsker å bidra til livskvalitet, nye livshistorier og mestringserfaringer.
tre-menn-pa-bro
Vi erfarer at tid gir muligheter, mulighetene gir mestring, mestring gir økt selvfølelse, og selvfølelsen er en viktig forutsetning for å lykkes. 

Målgruppe
Vi har en mangfoldig målgruppe: Vi et tilbud for personer som av forskjellige grunner har havnet utenfor det ordinære arbeidslivet eller skole.

CRUX Vindfanget oppfølgingssenter er et tilbud til:
• Personer som er/har vært til behandling i rusinstitusjoner
• Personer som soner, eller har sonet fengselsstraff
• Personer som er under Legemiddelassistert behandling (LAR)
• Personer som sliter med psykisk helse og er under Kvalifiseringsprogrammet
• Personer som av andre årsaker er satt ut av det ordinære arbeidslivet.

Målsetting
Vi har som hovedmålsetting at den enkelte deltaker i dialog med medarbeidere skal finne motivasjon og støtte i tiltaket slik at hun/han kan realisere egne tanker og ideer om et godt og meningsfullt liv. Målet for de fleste er å jobbe mot ordinært arbeid eller skole.

Brukermedvirkning

Vi ønsker at CRUX Vindfanget oppfølgingssenter skal være et sted hvor deltakere, frivillige og ansatte arbeider sammen i den daglige drift, men også i prosesser med tanke på å videreutvikle senteret. 

Ansatte og frivillige

På CRUX Vindfanget oppfølgingssenter har våre ansatte variert utdannelse og yrkeserfaring, som utgjør et godt fagteam. Leder og miljøterapeutene har lang erfaring fra rusfaglig arbeid, og arbeidsveilederne har relevant fagbakgrunn. 

I tillegg har vi dyktige, engasjerte frivillige medarbeidere som bidrar inn med deres erfaringer og gjør en viktig jobb. Ønsker du å vite mer om å være frivillig?

Organisering
Virksomhetsleder rapporterer til direktør ved hovedkontoret i stiftelsen CRUX i Oslo. Det ledes av generalsekretær, og har et bredt spekter av oppgaver, med et særlig ansvar for å sette ut i livet stiftelsesstyrets vedtak.

Samarbeid
Vi samarbeider med aktuelle samarbeidspartnere for å hjelpe våre deltakere på en best mulig måte. Virksomheten har en driftsavtale med Bjørnafjorden kommune som er vår viktigste samarbeidspartner. I tillegg samarbeider vi med: Kriminalomsorgen, behandlingsapparatet i fylket, psykiatritjenesten, NAV, LAR, Os Asvo og ulike, mulige arbeidsgivere.

Det finnes alltid muligheter
Vi ønsker å møte mennesker med respekt og kompetanse, med dristighet og vilje til å tenke nytt og annerledes, og med håp - uansett. Vårt slagord og kjerneverdier er utviklet og implementert i et felleskap i stiftelsen CRUX.

Beliggenhet

Senteret ligger i Bjørnafjorden kommune i Hordaland. Senteret ligger i Os med adresse Finnebrekka 28 ved Oselvo. Lokalene er godt tilrettelagt for aktivitet, arbeidstrening, oppfølging og samtaler/møter. Huset er i gåavstand til Os sentrum.

Historikk
Virksomheten startet opp i 2007 og har siden oppstart hatt driftsavtale med kommunen. Senteret er en del av en helhetlig tiltakskjede for rusavhengige i kommunen.

Navnet Vindfanget symboliserer skjerming for uvær, og vi skal være et rom på veien videre inn i omgivelser som trygger hver enkelt. Vi jobber med å ruste deltakerne til å møte skole- og arbeidshverdag.

Oppdatert