Gå til innholdet
Nedenfor finner du en kort beskrivelse av hvordan vi jobber faglig. Oppfølgingen er på timebasis. 
 
Bilde av to ungdommer
CRUX oppfølging - Haugalandet tilbyr to typer oppfølgingstiltak
1. Hjemmebaserte hjelpetiltak til barn og unge i alderen 10-25 år som har problematikk knyttet til atferd, rus, kriminalitet, psykisk helse og/eller forhold i hjemmet.

2. Oppfølging av ungdom som har bodd på institusjon eller fosterhjem, og ungdom som flytter hjemmefra og skal etablere seg på egenhånd.

Vi er fleksible med høy grad av tilgjengelighet for familiene, også når andre ordinære hjelpetilbud er stengt. Tilbudet er individuelt tilpasset og vi legger stor vekt på høy grad av brukermedvirkning. 

Faglig tilnærming
• Tett samarbeid med saksbehandler og foresatte
• Eklektisk tilnærming i forhold til valg av teori og metode i hvert enkelt tiltak
• Handlingsplaner, som samsvarer med barnets/ungdommens tiltaksplan, for utforming av individuelle utviklingsmål
• Sosial kompetansetrening for å arbeide med sosiale ferdigheter og å gjøre riktige valg
• Bekreftende kommunikasjon og traumesensitiv omsorg som faglig tilnærming
• Euro ADAD kartlegging
• Jevnlig og systematisk evaluering og rapportering for å sikre kvalitet og dokumentasjon av det arbeidet som utføres. Dokumentasjon av måloppnåelse, avvik og resultater av tiltak.
• Aktivisering for å styrke barnets/ungdommens psykiske helse, gi mestringstillit og trening på ulike sosiale arenaer.
Oppdatert