Gå til innholdet

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut et lovforslag til høring om blant annet endringer i stiftelsers adgang til å drive næringsvirksomhet. Stiftelsen CRUX støtter ikke dette forslaget, og etterlyser utredning før lovsforslaget fremmes. Skulle lovforslaget gå gjennom vil det få konsekvenser for alle våre arbeidstreningstiltak.

 
CRUX Vindfanget oppfølgingsenter i Os er en av våre virksomheter arbeidstreningstiltak, gjennom eget møbelsnekkeri og CRUX Vindfanget vedlikehold.

Genrealsekretær Helmuth M. Liessem skriver i høringssvaret fra CRUX blant annet: 
dsc_0052"I stiftelsen CRUX utøves næringsdrift i form av mindre aktiviseringstiltak som drives som en integrert del av vårt sosiale arbeid i en kommune, - dette kan være sykkelverksted, bruktbutikk, snekkertjenester, mv. Selv om disse aktivitetene er av økonomisk karakter, er formålet ikke næringsvirksomheten, men at mennesker i sårbare og utfordrende livssituasjoner kan få arbeidser

"En annen vanskelighet er at de kommunale og statlige tilskuddene i flere tilfeller forutsetter at virksomheten (som rettssubjekt) selv tilfører egen-genererte inntekter, noe som ikke vil være mulig dersom dette ikke lenger kan skje i selve virksomheten. En kan dessuten se for seg at forslaget vil virke hemmende på stiftelsers ønske og mulighet for utvikling av innovative sosiale tiltak når disse må skilles ut i egne rettssubjekt, der ressursbruken knyttet til dette går ut over den opplevde nytten."faring, og oppleve mestring, tilhørighet og kontakt med lokalsamfunnet som de ellers ikke ville hatt tilgang til. Arbeidskraften i disse tiltakene kan dels bestå av brukere/klienter, dels av frivillige og dels av ansatte som alle kan ha oppgaver i andre deler av tiltaket, som igjen ikke er del av næringsdriften. En utskilling av disse aktivitetene i egne rettssubjekt, er åpenbart uhensiktsmessig. Dette ville innebære et uforholdsmessig merarbeid knyttet til allokering, kostnadsberegning og dokumentasjon av innsatsfaktorer knyttet til tiltaket, samt nødvendig splitting av økonomiske variabler, noe som igjen ville tatt ressurser fra det operative, sosiale arbeidet."

Les hele høringssvaret fra CRUX her

 

Oppdatert