Gå til innholdet
CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter tilbyr vi fellesskap, aktiviteter og ulike type turer. I tillegg følger vi opp enkeltpersoner med utfordringene de står i. 
Odd Øyvind og Ann Kristin
Åpent Hus
Mandager og fredager inviterer vi deltakere til Åpent Hus. Her kan du bygge et positivt nettverk i et rusfritt miljø, hvor det alltid er en miljøterapeut til stede. Kom innom, kort eller lenge, ta en kaffekopp, et slag yatzy, en prat med en eller flere - og som alltid blir det mat å få.

Besøk i fengsel

Hver uke drar vi på besøk til folk som sitter inne til soning, og har samtaler knyttet til den enkeltes problemstillinger og behov. Dette kan også innebære hjelp til å knytte kontakter til andre deler av hjelpeapparatet. Innsatte kan, etter avtale, delta på våre aktiviteter ved permisjon / frigang.

Ferieturer
I løpet av året arrangerer vi ferieturer som går over flere dager. Disse turene gir en unik mulighet når det gjelder å skape relasjoner både mellom våre ansatte/frivillige og deltagere, og også innad i familier som deltar. Vi har de siste årene også arrangert ulike kortere turer, for noen få personer eller enkeltfamilier. 

Praktisk hjelp
Vi har mulighet til å følge deltagere til ulike offentlige kontorer, være med i ansvarsgrupper, sette deltagere i kontakt med andre instanser og bidra til å dekke deltagernes individuelle behov.

Andre arrangement
Gjennom året har vi ulike arrangement, hovedsakelig i høytider og skoleferier. Det kan være alt fra juletrefest, 17.mai feiring, kinobesøk, gårdsbesøk for barn etc.

Aktiviteter for barn
Vi setter opp egne aktiviteter for barn av deltakere. Aktivitetene tilpasses etter ønske, behov og midler som er til rådighet.

Koret ”Bækkalokket”
Koret vårt består av deltagere, ansatte, frivillige og pårørende. Vi er sangglade amatører, og du trenger ikke være ”superkorist” for å være med. Koret øver annenhver torsdag, og har noen konserter i løpet av et år. Vi tar inn nye kormedlemmer gjennom året.  

Turgrupper
For deltakere som ønsker å gå tur, har vi fine turtilbud på onsdag ettermiddag/kveld og fredag formiddag. Da er vi ute i naturen, uansett vær og vind, og går på fjellturer sammen.

Onsdagsgruppen
En onsdag i måneden treffes vi for å gjøre noe hyggelig sammen. Dette kombinerer vi med et måltid og samtaler, enten i huset eller ute på restaurant. Bowling, kino, filmkveld eller kafébesøk er populære aktiviteter, men bare fantasien setter grenser. Vi er åpne for forslag fra deltagere og frivillige.

Kapellet
Vi har et stillerom/kapell som gir anledning til stillhet og meditasjon. Det er viktig å presisere at tilbudet ved CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter er for alle, uavhengig av tro.
Oppdatert