Gå til innholdet
toa-heftiba-flab8llemno-unsplash
CRUX tilbyr tjenester før, under og etter soning eller behandling gjennom våre åtte rusfrie oppfølgingssentre for mennesker på vei bort fra rus og kriminalitet. Vi driver også et senter for personer i aktiv rus og et akutt overnattingstilbud for bostedsløse familier og enslige. 

Oppfølgingssentre
CRUX driver åtte oppfølgingssentre, som er rusfrie arenaer for mennesker på vei bort fra rus og kriminalitet. Vi tilbyr her helhetlig oppfølgingstilbud til kvinner og menn over 18 år med rusproblematikk, sosiale tilpasningsvansker, erfaring fra soning eller som av andre grunner er ute av det ordinære arbeidslivet eller skole. Målet er å bedre livssituasjonen med utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger og behov. Vi har oppfølgingssentrene i Tromsø, Steinkjer, Hamar, Øvre Eiker, Skien, Sandnes, Bergen og Os i Hordaland. 

Akutt boligtilbud og lavterskeltilbud for aktive rusmiddelavhengige
Vi driver også et akutt overnattingstilbud for bostedsløse småbarnsfamilier og enslige i Trondheim. Beboerne er på korte opphold, alt fra en dag til maksimum en uke.

I Hamar har CRUX et lavterskeltilbud der aktive rusmiddelavhengige får nødvendig tilbud som mat, dusj, helsetjenester, kontaktformidling med hjelpeapparatet, råd og veiledning med blant annet fokus på ernæring. Vi har også mange som kommer daglig for det sosiale fellesskapet.  

Helhetlig oppfølging
Deltakerne ved våre oppfølgingssentre får individuell tilpasset og helhetlig oppfølging. Vi arbeider med å forebygge tilbakefall til rusavhengighet og kriminalitet, ved å fokusere på ulike livsområder og arenaer, samt bygger nytt sosialt nettverk. En del av våre deltakere har i tillegg til rusproblemer, også psykiske lidelser. Arbeidstrening er et viktig tilbud ved flere av våre oppfølgingssentre. Nærmere beskrivelser av tilbudene, finner du på den enkelte virksomhets hjemmeside

Samordning
Virksomhetene i CRUX mestring og fellesskap ledes fra hovedkontoret. Herfra jobbes det blant annet med samordning av kompetansen og etablering av nye tiltak. Virksomhetene drar nytte av hovedkontorets stabsfunksjoner innen: Økonomi, IT, kvalitet, eiendom, HR og kommunikasjon.

Vil du vite mer om CRUX mestring og fellesskap? 
Kontakt direktør Ruth Ingrid Ulstein Bøe, tlf. 970 93 788, ved hovedkontoret i Oslo.
Oppdatert