Gå til innholdet
boksen-i-hender
"Levd liv & Ny fremtid" er en skreddersydd FuelBox som CRUX har vært med å utvikle. Boksen er et samtaleverktøy hvor spørsmålene er laget for mennesker i sårbare og utfordrende livssituasjoner; personer med bakgrunn i rusavhengighet og/eller kriminalitet, ofte i kombinasjon med psykiske helseutfordringer.

Hva er FuelBox Veivalg - Levd liv og Ny fremtid?
FuelBoxen er laget for bruk i fagmiljøer utover CRUX sine virksomheter. Boksen består av kort med 180 spørsmål innen ulike tema. De er et utgangspunkt for a° sette i gang de gode samtalene om relasjoner, verdier, avhengighet, følelser, erfaringer, endringsarbeid og den nye hverdagen. Dette som et hjelpemiddel til å starte en samtale som kan være helende, skape forsta°else, utvikle og gi nye perspektiv, anerkjennelse, en følelse av fellesskap utvikle og skape varig endring. 

Spørsmålene på kortene er utviklet i samarbeid med erfaringskonsulenter i CRUX mestring og oppfølging. I tillegg har de fått nyttige innspill og hjelp til kvalitetssikring av innholdet fra deltagere i CRUX mestring og fellesskap, virksomhetsledere og fagpersoner i CRUX, samt ansatte i FuelBox. 

Bestill her
Boksen koster kr 799,- og kan bestilles her

Oppdatert