Gå til innholdet

I disse dager foregår det en stafettspleis blant næringslivet i Steinkjer som ønsker å støtte BUA Steinkjer. Målet er at bedrifter «kjøper» alle 21 utstyrspakker i ulike prisklasser som BUA trenger for å fortsatt kunne gi et godt tilbud, der barn og unge skal få muligheten til å være fysisk aktive uavhengig av økonomisk situasjon. 
Faksimile fra Steinkjer-Avisa: t.v varaordfører Øystein Bjørnes, sponsorsjef Lise Musum (NTE), Jørn Holmen (CRUX Jarlegården), bankssjef Guri Moum Brede, avd.leder Per Annar Schiefloe (Eiendomsmegler1) og ordfører Anne Berit Lein.

BUA Steinkjer er et samarbeid mellom Steinkjer kommune og CRUX, og har vært en stor suksess siden oppstarten i 2016. Nå er en del av utstyret godt brukt, og det er behov for å bytte ut og supplere med mer utstyr for å dekke etterspørselen.

- Dugnaden startet med at ordfører Anne Berit Lein, banksjef i Sparebank 1 Guri Moum Brede og jeg satte oss ned og pratet om hva vi kan gjøre sammen for barn og unge i Steinkjer. Da kom BUA Steinkjer opp og betydningen den har for dem. «Utstyrsrullingen» ble satt i gang ved at Sparebank 1 bestemte seg for å «kjøpe» den største pakken med 50 par ski til en verdi av 100 000 kroner. Banken har utfordret e-verket NTE som har gjort det tilsvarende. Så nå er stafetten i gang, forteller virksomhetsleder Jørn Holmen.

Utstyrspakkene har en verdi mellom 2500 kroner og opp til 100 000 kroner. Pressen ble invitert inn til et pressetreff om saken, og de fikk så sansen for formålet med utstyrsdugnaden at de ønsker å lage saker i sine nettaviser på hver eneste utstyrspakke som blir kjøpt inn til BUA av bedrifter i kommunen.  

Så langt har følgende firma eller personer kjøpt en BUA utstyrspakke
Sparebank 1, NTE, Norsk Transfirmator, ElektroNord, Steinkjer Bil A/S, Wanted Antikk, Erling Koldaas, Ecura care og Statskog.

Kontakter Jørn Holmen på tlf. 930 31 380 for å være med på dugnaden.

Oppdatert