Gå til innholdet

 

CRUX har nylig møtt tre komiteer på Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet: Arbeids- og sosialkomiteen, Justiskomiteen og Familie- og kulturkomiteen.
 
Ruth Ingrid Ulstein Bøe, som er direktør for CRUX mestring og fellesskap, har løftet frem hvordan statsbudsjettet påvirker deltagere ved våre oppfølgingssentre. 

Til Arbeids- og sosialkomiteen: Mennesker utenfor arbeidslivet faller mellom to stoler 
Som ideell organisasjon er CRUX opptatt av de deltagerne som ikke klarer å nyttiggjøre seg tiltak der målet er å komme raskt ut i jobb.  

- Dette er gjerne mennesker som har mange tap bak seg. Vår erfaring er at langvarig oppfølging som retter seg mot alle sider ved livet, er det som virker, sa Ruth Ingrid.  

Hun påpekte også at noen mennesker aldri vil komme dit at de kan gå inn i et ordinært arbeidsliv.  

- Disse menneskene må også sikres god livskvalitet og bedre helse gjennom å oppleve å være nyttige og føle seg inkludert. 
 
CRUX ba om at:  

  • tilskuddet til ordningen for «Aktivisering og arbeidstrening» økes betraktelig. 

  • det åpnes for å gi utvalgte prosjekter tilskudd utover de 3-5 årene som ligger i ordningen i dag. 

Til Justiskomiteen: Behov for styrket samspill mellom kriminalomsorg og ideelle 
- Kriminalomsorgen har etablert flere strategier og planer med mange gode tiltak, og vi gleder oss blant annet over den økte bevilgningen til å bedre kvinners soningsforhold. Men dette er ikke nok, påpekte Ruth Ingrid. 

Hun viste til et felles debattinnlegg i avisa Klassekampen 25.oktober, og påpekte at det trengs et større løft enn de tildelingene som ligger i neste års statsbudsjett for å “gjenoppbygge kriminalomsorgen”. 

CRUX etterlyser altså en sterkere satsning på kriminalomsorgen, kombinert med styrking av tilskuddet til frivillige og ideelle organisasjoner.  
 
- Når kriminalomsorgen og ideelle organisasjoner får mulighet til å møtes på halvveien, kan vi sammen skape gode vilkår for tilbakeføring, sa Ruth Ingrid, sa Ruth Ingrid. 

CRUX sine høringsinnspillene til statsbudsjettet 2024

Om oppfølgingssentre i CRUX
CRUX driver åtte rusfrie oppfølgingssentre for personer som har utfordringer med rus og kriminalitet, ofte i kombinasjon med psykiske helseutfordringer.  

Oppdatert