Gå til innholdet

Frem til nå har avvik handlet om å unngå at samme feil skjer igjen, og på den måten forbedre oss. I stedet for å kun melde om feil som har skjedd, ønsker CRUX at ansatte melder fra om positive hendelser i avvikssystemet! Vi skal forsterke det vi gjør bra, og lære av det. Det kan være prosjekter som har gått spesielt bra, personer som har utmerket seg positivt eller en ny aktivitet som er råbra. 

#Råbra! er et avvikssystem med positivt fortegn. Dette er nå en del av det ordinære avvikssystemet i CRUX, og alle meldinger behandles og analyseres med samme seriøsitet som ordinære avvik.

- Kvalitetsarbeid er viktig. CRUX ønsker å være fremoverlent, og lære hvordan gjøre ting bedre av å evaluere og forbedre. Det er også noe våre oppdragsgivere er opptatt av. Derfor er det viktig at både system for kontinuerlig forbedring, og ledelse, backer opp under denne tenkningen. Fra å ha et fokus på hva gikk galt, og hvordan unngå at dette skjer igjen, ønsker vi også å lære av det vi allerede gjør bra og forsterke det. Å fokusere på alt vi får til påvirker også arbeidsmiljøet positivt og gir et tryggere arbeidsmiljø sier generalsekretær Helmuth M. Liessem.

Initiativet kom fra noen ansatte ved CRUX Bergfløtt i Lier, etter at de deltok på «Pasientsikkerhetskonferansen» hvor #Råbra! ble presentert. De ble så begeistret, og undersøkte om det var mulig å pilotere dette i vårt eget avvikssystem. Etter noen ukers pilotering med stor suksess, er råbraknappen introdusert og tilgjengeliggjort for hele stiftelsen. 

 

Oppdatert