Gå til innholdet

I 1987 ble Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste grunnlagt. Organisasjonen overtok da alle aktiva og passiva fra foreningen Norsk Misjon Blant Hjemløse (NMBH) som ble avviklet i 1986. Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste skiftet deretter navn 19. oktober 2017 til stiftelsen CRUX.

olabil
Foto: Arkiv 
Stiftelsens formål er ”å drive diakonal virksomhet på Den norske kirkes grunn” på en slik måte at mennesker får en bedret livskvalitet. Dette forholdsvis åpne formålet gir rom for en rekke ulike typer virksomheter innenfor helse– og sosialfeltet. 

Virksomheter fra oppstarten 
Rusbehandling i hht datidens sosiallovgining:
 • Bergfløtt Vernehjem
 • Kalfarkollektivet 

Barnevernstiltak etter barnevernsloven:
 • Solstrand Barnevernssenter
 • Rostad Ungdomsheim
 • Styve Gard kollektivet
 • Svanviken
 • Furuheim 

Utviklingshemmede
 • Torridalsveien Aktivitetshus

Flere virksomheter kommer til
I perioden 1994 til 2007 ble det opprettet en rekke såkalte oppfølgingssenter. Hovedmålet er å støtte deltakerne i deres arbeid med å etablere seg i egne liv og i samfunnet.

Oppfølgingssenterne er et rusfritt tilbud hvor deltakerne får tilbud om: Samtaler, aktiviteter og turer, bolig eller boligoppfølging, sosiale møteplasser, arbeidstrening, veiledning og hjelp i forhold til det offentlige hjelpeapparat mv. 

Den første virksomheten som ble etablert av denne typen var Kalfarhuset oppfølgingssenter i Bergen (1994)
 • Barm oppfølgingssenter, Hamar (1996) 
 • Huset oppfølgingssenter, Tromsø (2001)
 • Tilja oppfølgingssenter, Skien (2005)
 • Crux oppfølgingssenter, Sandnes (2005)
 • Jarlegården oppfølgingssenter, Steinkjer (2006)
 • Vindfanget oppfølgingssenter, Os i Hordaland (2006)
 • Bruhjørnet oppfølgingssenter, Øvre Eiker (2007)

I 2012 ble også Bokn Bufellesskap (barnevernsvirksomhet) en del av stiftelsen, og i 2016 ble Moholt bofellesskap opprettet. I dag består stiftelsen CRUX av disse virksomhetene.

Navneskifte
19. oktober 2017 skiftet stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste navn til stiftelsen CRUX.
Oppdatert