Gå til innholdet

For tredje gang har CRUX hjem – Steinkjer kjørt t-skjorterullering med bedrifter i lokalmiljøet. Et flott samarbeid der ansatte i ulike firma går med CRUX t-skjorte på arbeidsplassen sin i to dager, før neste bedrift får dem. Det lages blest om fosterhjemsarbeidet i CRUX, og bedriftene får omtale på sosiale medier.

Ansatte i ulike bransjer har kledd seg i CRUX t-skjorter i kampanjen til CRUX hjem-Steinkjer

-Vi samarbeider med bedrifter som er motivert for å bidra til mer synlighet og åpenhet rundt den nasjonale fosterhjemskrisen landet står i. Det mangler både beredskapshjem og fosterhjem til barn som venter. Firmaene vi samarbeider med ønsker å delta i kampanjen vår fordi temaet er viktig og opptar dem, sier fagkonsulent Silje Iren Stensland ved CRUX hjem - Steinkjer. 

-Vi lager en sak med den enkelte bedrift på Facebook og forteller om samarbeidet og presenterer bedriften. Kampanjen er gratis for bedriftene, hvor kravet er ikke annet enn at de har på seg t skjortene våre, og lar brosjyren vår ligge synlig i bedriften de to dagene de er med, så dette er en gjensidig markedsføring, forteller Stensland, 

Hvilken effekt har dere sett av disse kampanjene?
- Å kombinere synligheten på Facebook, og vise frem bedrifter og ansikter som er godt kjent i bybildet, skaper likes og delinger. Også de ansatte i de ulike bedriftene deler innlegget i sitt nettverk, som igjen skaper enda mer engasjement. Folk i Steinkjer vet hvem CRUX er, hvor vi er, og min kollega Kristin og jeg har blitt kjente fjes i bybildet. Bedriftene har gitt gode tilbakemeldinger, og beskriver økt respons på egen bedrift etter kampanjen som gir mersmak til videre samarbeid. Vi opplever økt aktivitet på Facebook, flere delinger og “likes”, og at flere tar fosterhjemstesten, sier Stensland.

Oppdatert