Gå til innholdet

CRUX Tilja oppfølgingssenter jobber for at mennesker skal få nye muligheter. Du kan være med å hjelpe oss med det! Vi trenger deg.

keramikkprodukter
Keramikkbilder og kranser er en flott gave til medarbeidere eller til samarbeidspartnere. Kjøp gjerne din firmagave hos oss!

Ved å støtte arbeidet vårt, er du med å gjøre en forskjell for mange mennesker i ditt lokalmiljø. Det kan du gjøre på ulike måter:

Ønsker du å støtte oss økonomisk? 
Vi søker hvert år om driftsmidler fra kommuner og stat, men er i tillegg avhengig av innsamlede midler og gaver for å kunne gi tilbudet vi har i dag. Vi er takknemlig for privatpersoner, næringsliv, menigheter, lag og foreninger som vil stå sammen med oss for å skape et godt lokalt oppfølgingstilbud.

Bruk konto: 3000 22 95284 og merk gaven "CRUX Tilja oppfølgingssenter".

Takk for ditt bidrag!

Om gaver og skattefradrag
Som en del av stiftelsen CRUX er vi forhåndsgodkjent av skatteetaten for mottak av gaver som kan gi skattefradrag ved selvangivelsen til frivillig organisasjon.

Fradragsmuligheten gjelder for samlet beløp over 500 kroner per år til stiftelsen CRUX. Maksgrensen for fradrag endres årlig, og oppdatert informasjon om denne finnes på skatteetaten.no. Maksgrensen inkluderer også gaver til andre organisasjoner.

Innbetalinger må være på vår konto innen 31. desember for at det skal gi rett til fradrag i inneværende år. For å rapportere dine bidrag til skattemyndighetene trenger vi ditt fødselsnummer/org.nummer og fullstendig adresse skriftlig.

Bedriftssamarbeid
Vi ønsker å komme i kontakt med lokalt næringsliv for å se på mulighetene for et samarbeid. At en bedrift støtter en god sak kan gi positive ringvirkninger for bedriftens omdømme. I tillegg kan et slikt samarbeid gi positive effekter innad i bedriften. Medarbeidere blir engasjerte i et felles prosjekt som skaper entusiasme, økt stolthet og sterkere samhold blant ansatte. Et samarbeid kan også sette fokus på temaer som kan være aktuelle i egen bedrift.

Mange kjenner noen som sliter med erfaringer rundt rus og kriminalitet. Gjennom samarbeid med oss på CRUX Tilja kan det bli fokus på temaer som igjen kan virke forebyggende i egen bedrift.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Oppdatert