Gå til innholdet
glad-ung-dame

Et oppfølgingstilbud for mennesker som ønsker å arbeide med endring i eget liv. Utfordringene kan være knyttet til arbeidsmulighet, helse, psykiske utfordringer, kriminalitet eller rusproblematikk. Vi driver også CRUX bruktbutikk som er en arbeidstreningsarena for våre deltakere. Våre lokaler er sentralt i Hokksund sentrum.

Vi ønsker å være et trygt og godt sted, med fokus på aktivitet, fellesskap og turer, samt individuell oppfølging. Av hensyn til alle vektlegger vi et miljø uten rusadferd.

Ta kontakt
Ta kontakt hvis du ønsker å vite mer om oss, så inviterer vi deg til en liten prat og viser deg rundt i huset. Sammen finner vi ut om tilbudet vårt er riktig for deg, og hvordan vi best kan være en støtte og hjelp på veien videre. 

En virksomhet i stiftelsen CRUX
Vi er en del av CRUX, som er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse med over 600 ansatte og mange frivillige medarbeidere.

Stiftelsen CRUX driver følgende tjenester:

  • Barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og besøkshjem, sentre for foreldre og barn, hjelpetiltak i hjemmet og oppfølgingstilbud til ungdom
  • Oppfølgingstjenester etter endt soning eller behandling
  • Psykisk helsevern
  • Rus- og avhengighetsbehandling
  • Akutt boligtilbud for familier
  • Dagsenter til mennesker med psykisk utviklingshemming

I CRUX arbeider vi aktivt for høy faglig kvalitet og tydelig verdiprofil.

"Det finnes alltid muligheter"
(slagord)

Helhjertet og Raus. Dristig og Solid
(kjerneverdier)

 

Oppdatert