Gå til innholdet

Etter omfattende og grundig arbeid fra Virke og sentrale medlemmer, har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) snudd når det gjelder kjøp av spesialiserte fosterhjem fra private ideelle aktører. "En viktig seier for våre medlemmer" skriver Virke i sitt nyhetsbrev til medlemsorganisasjonene.

 
Foto: Unsplash

Kan fremdeles levere spesialiserte fosterhjem
I disponeringsbrevet for 2023 til Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har Bufdir nå tatt ut setningen om at det ikke gis adgang til kjøp av spesialiserte fosterhjem. Det vil si at nå kan ideelle leverandører fremdeles ha mulighet til å levere spesialiserte fosterhjem hvis kommuner har behov for det. 

Dette er en viktig seier for våre medlemmer. Flere har hatt dette som sentral del av virksomheten og ikke minst er det mange barn som har behov for dette tilbudet som våre medlemmer gir. 

Takk til Stiftelsen CRUX, OSF Brusetkollen, Steg for Steg / Diakonhjemmet omsorg, Stiftelsen Havnøy, Fyrlykta og Kirkens Bymisjon for godt samarbeid i saken.

Kilde: Virke

Oppdatert