Gå til innholdet

CRUX har fått eget system for ansattinformasjon (HRM system) som heter Simployer Portal. I dag får alle ledere i CRUX tilgang, mens resterende medarbeidere får tilgang i neste uke. 


Hva er Simployer Portal?
Simployer Portal er et HRM system (Human Resource Management) som i første omgang gir oss:
• Personalregister
• Personaldokumenter

Innen mars 2021 får vi også følgende elektroniske moduler fortløpende:
• Ferie
• Fri og permisjon
• Sykefraværsoppfølging
• Elektronisk on- og offboarding
• Elektronisk arbeidsavtale

Systemet er hovedsystemet (master) for ansattdata for Xledger og Visma flyt ressursstyring, og dataene synkroniseres mellom systemene.

På denne portalen får du også tilgang til: 
• Personalhåndbok
• Lederhåndbok 

Disse to håndbøkene vil nå erstattes med fellesbetegnelsen: «Personalsystem».

Hvordan logger jeg meg på?
26.oktober: Alle ledere får tilgang etter utsendt velkomst fra Simployer
2.november: Alle andre ansatte får tilgang etter utsendt velkomst fra Simployer

Du kan logge deg på ulike måter:
iCRUX
• Velg Personalsystem på forsiden, som vil ligge klar fra 2.november
• Velg Personalsystem under menyknappen «Personal» på menylinjen øverst på forsiden. Den er tilgjengelig for ledere fra 26.oktober.
menylinje

Appen 
Simployer
Last ned Appen Simployer til smarttelefon eller nettbrett.

Webside
Skriv inn portal.simployer.no i en nettleser, og benytt helst nettleseren Chrome.

Viktig ved innlogging!
Du må alltid bruke «Azure – logg in» uansett hvordan du velger for å logge deg inn. (Bilde 1 under) 

S
om regel blir du sendt rett til Simployer Portal, men av og til, ofte første gang, må du identifisere deg med mailadresse@stiftelsencrux.no. Bruk den lange mailadressen din, og ikke kortversjonen (bilde 2 og 3 under). azure
Hva må leder gjøre?
• Sjekk at din avdeling er riktig oppført organisatorisk og med de riktige medarbeiderne. Gjør dette i løpet av uke 44 (senest 30.oktober). Uken etter kommer alle ansatte inn, og da håper vi alt er riktig og klart!

• Finner du feil så gi beskjed!
CRUX oppfølgingssentre + CRUX Torridalsveien gir beskjed til ah.ljosa@stiftelsencrux.no
CRUX helse og oppvekst gir beskjed til merkantil ansatt.

NB! Du må ikke endre på informasjon om stillinger for dine ansatte. Gi beskjed som over hvis noe må endres. 

Hva må alle gjøre?
Alle må logge seg inn og oppdatere personlig informasjon på sin egen side innen 15.november.
• Legg inn pårørende, eventuelt barn opp til 12 år
• Sekk og eventuelt endre kontonummer
• Sjekk adresse og mobilnummer hvis det skal være synlig.

Generell informasjon
• Du kan åpne Simployer Portal i hvilken som helst nettleser, men det er Chrome som fungerer best. Velg alltid Azure – Logg inn (se over) 

• Du kan laste ned Appen Simployer og bruke den. Her får du tilgang til både Personalsystem og Simployer Portal. Velg alltid Azure – Logg inn (se over)

• Personaldokumenter er ikke lastet opp for alle ennå. Det gjøres fortløpende

• Modulene: Ferie, Fri og permisjon og Sykefravær er ikke aktivert ennå. Disse blir aktivert i januar/februar. Så gjør du noe her, så skjer det ingenting.

• Tilgang til Personalhåndbok og Lederhåndbok (Personalsystem) har du ved å velge «Vaffelmenyen» oppe til venstre når du er pålogget Simployer Portal.

 

 

 

Oppdatert